Blog
12 października 2022

Przykładowe wskaźniki KPI w programach lojalnościowych

Programy lojalnościowe uznawane są za jeden z najbardziej skutecznych sposobów na zbudowanie oraz podtrzymanie pozytywnych relacji między klientem a firmą, wzmocnienie jej wizerunku i zwiększenie sprzedaży.  Do oceny poziomu ich skuteczności służą parametry KPI, czyli Key Performance Indicators. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat wybranych wskaźników oraz i jak je interpretować.

Liczba pozyskanych klientów

Liczba nowych uczestników programu lojalnościowego to wskaźnik, który rzuca się w oczy jako pierwszy. W ten sposób możesz zweryfikować, ile dokładnie osób przyjęło zaproszenie do zaproponowanego im programu lojalnościowego. Liczbę nowo zapisanych uczestników musisz zestawić z liczbą osób zaproszonych do programu. Zaprosiłeś do niego sporo użytkowników, lecz dołączyło niewielu spośród nich? Być może klienci mieli trudności podczas rejestracji, np. miała ona zbyt dużo etapów albo sam program nie był łatwy dla nich do zrozumienia i to przesądziło o takich a nie innych wynikach.


Wskaźnik retencji

Pozyskanie klientów do programu lojalnościowego to dopiero początek. Kiedy to nastąpi, ważne jest utrzymanie uczestników w programie. Działania w tym względzie ocenisz za pomocą wskaźnika utrzymania użytkownika, czyli retencji. Jest to wyrażany w procentach stosunek liczby uczestników programu lojalnościowego na końcu danego okresu (np. roku, półrocza, kwartału itd.) do liczby członków na jego początku. Zaobserwowane wyniki będą świadczyć m.in. o tym, czy uczestnicy mają motywację do pozostania w Twoim programie lojalnościowym po dołączeniu do niego.

Wskaźnik rezygnacji

Skoro była już mowa o wskaźniku retencji, wspomnieć należy teraz o wskaźniku rezygnacji, czyli liczbie użytkowników opuszczających program lojalnościowy na przestrzeni wybranego okresu. Im ten wskaźnik mniejszy, tym lepiej! Co robić, aby był on niski? Niezbędne jest optymalizowanie programu lojalnościowego tak, by nadążyć za zmieniającymi się oczekiwaniami jego uczestników. Może się bowiem okazać, że to, co sprawdzało się w programie na początku, po jakimś czasie nie zdaje już egzaminu. Jeśli notujesz niski wskaźnik rezygnacji, oznacza to, że świetnie orientujesz się w tym, czego oczekują członkowie Twojego programu lojalnościowego. Tak trzymać!

Wskaźnik wymiany nagród

Ważnym elementem programu lojalnościowego są atrakcyjne nagrody, które czekają na jego aktywnych uczestników. Wskaźnik wymiany nagród pokazuje Ci, w jakim stopniu uczestnicy programu lojalnościowego wymieniają zebrane punkty na nagrody. Jeżeli konwersja między liczbą członków programu posiadających uzbierane punkty a ich wymianą na zaproponowane nagrody jest niska, katalog może być dla nich nieatrakcyjny. Wtedy oczywiście musisz go zaktualizować tak, by uczestnicy programu mogli w nim znaleźć to, czego oczekują. Obserwujesz wysoką konwersję? Brawo! Oznacza to, że oferowane w ramach programu lojalnościowego nagrody podobają się jego uczestnikom.

Zachęcenie Twoich klientów do przystąpienia do programu lojalnościowego, a następnie utrzymanie ich to spore wyzwanie. Cały czas musisz trzymać rękę na pulsie. Analiza kluczowych wskaźników KPI będzie w tym wypadku nieodzowna. W oparciu o nią zweryfikujesz efektywność podjętych kroków i zaplanujesz dalsze. A to jest kluczem do sukcesu!