Metodyka pracy

 

 

Zarządzanie projektami polega na zastosowaniu wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w szerokim zakresie działań w celu spełnienia wymagań konkretnego projektu i życzeń Klienta. Powinien to być również proces powtarzalny i przewidywalny, który można zaadaptować do wszystkich projektów w organizacji.

 

Chcemy, aby nasi Klienci mogli jeszcze lepiej rozwijać swój biznes. Z tego powodu do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, a  naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb i wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku internetowego. Bogate doświadczenie oraz znajomość trendów i oczekiwań konsumentów pozwala nam spojrzeć na każdy nowy projekt z innej perspektywy. Nasza wiedza i zaangażowanie gwarantują nie tylko skuteczne wdrożenie narzędzia biznesowego, ale także jego późniejszą optymalizację i rozbudowę.

 

Zwinne zarządzanie

W zarządzaniu projektami korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych i skutecznych metod zwinnych (Agile), w tym Scrum, Prince 2 i IPMA. Scrum, jako najbardziej efektywna metoda pracy, zmniejsza ryzyko i złożoność projektów. Opiera się ona również na pięciu podstawowych wartościach, którymi kierujemy się podczas realizacji projektów.
 
5 podstawowych wartości Scrum:

 

1 grafika 1200x500.png [52.95 KB]

 

Ważne jest, abyśmy szanowali wszystkich, którzy zebrali się, aby stworzyć zespół pracujący nad jednym projektem. Dlatego wszelkie działania w projekcie są monitorowane przez certyfikowanych Scrum Masterów, a otwartość Scruma sprawia, że informacje są widoczne dla każdego uczestnika przedsięwzięcia. Metoda Scrum opiera się na 2-4 tygodniowych cyklach zwanych sprintami, w których klient ma wgląd w wyniki pracy. Ten sposób działania pozwala także na szybkie podejmowanie decyzji o zmianach, np. które elementy dodać, usunąć lub zmienić.

 

Etapy projektu

W celu stworzenia spójnego i powtarzalnego procesu zarządzania projektem, a tym samym osiągnięcia zamierzonego celu, ważne jest posiadanie przejrzystego planu działania.
 
Obejmuje on pięć etapów:

2 grafika 1200x500.png [56.33 KB]

Pięcioetapowy proces jest z założenia ogólnym planem i przewodnikiem dla zarządzania projektami, który jest każdorazowo zmieniany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb i celów firmy.

 

Etap 1 - Analiza potrzeb
Pierwszy etap jest jednym z najbardziej kluczowych. W tej części projektu dokładnie identyfikujemy problemy oraz analizujemy potrzeby i cele, które nasz klient chce osiągnąć poprzez wdrożenie programu. Oceniamy proponowany projekt, aby określić jego wartość, wykonalność i korzyści dla firmy. Przygotowujemy również raport uwzględniający specyfikę rynku, działania konkurencji i ewentualne ograniczenia technologiczne. Wspólnie z Klientem ustalamy koncepcję projektu, zakres prac i harmonogram.
 
Etap 2 - Organizacja zespołu projektowego
Drugi etap procesu jest niezwykle ważny dla opracowania planu, alokacji zasobów, ustalenia harmonogramu i zebrania zespołu. W tej części korzystamy z wiedzy specjalistów z różnych dziedzin, m.in. analityków, architektów informacji, administratorów sieci, projektantów, programistów, webmasterów, grafików komputerowych, testerów, specjalistów SEO, ale także osób, które patrzą na cały proces z perspektywy biznesowej. Kierownicy projektu współpracują ze swoim zespołem, aby opracować dokładny plan w najdrobniejszych szczegółach. Zwięzły opis projektu zawiera zakres prac, szacowany czas, strukturę podziału pracy, role i obowiązki zespołu, proces zatwierdzania oraz plan komunikacji. 
 
Etap 3 - Kick-off i realizacja projektu
W tym miejscu zaczyna się prawdziwa praca nad projektem, kiedy to wprowadzamy w życie plan uzgodniony w briefie projektowym. Zadania są przypisane do członków zespołu, a system zarządzania projektami (oprogramowanie Redmine lub JIRA) umożliwia stałą kontrolę i obserwację, które zadania są w trakcie realizacji. Dzięki temu można szybko reagować w przypadku konieczności wprowadzenia zmian. Sprawniejszą pracę ułatwia również system kontroli wersji GitLab. Na trzecim etapie niezwykle ważne jest, aby zespół trzymał się planu, ponieważ w tym momencie zakres projektu może się zwiększyć lub mogą wystąpić czynniki ryzyka z drugiego etapu. Dlatego, aby zwiększyć wydajność i jakość pracy w tej fazie realizacji projektu coraz częściej opieramy się na praktyce Continuous Delivery / Continuous Deployment. Takie podejście pozwala nam tworzyć oprogramowanie w krótkich cyklach, za każdym razem zapewniając, że w każdej chwili może być ono opublikowane ręcznie (Continuous Delivery) lub automatycznie (Continuous Deployment). Dodatkową zaletą tego podejścia jest to, że wersje programów motywacyjnych są tworzone, testowane i wydawane szybciej i częściej, co pomaga zmniejszyć koszty, czas i ryzyko związane ze zmianami.
 
Etap 4 - Zakończenie projektu
Czwarty etap procesu jest przeprowadzany najczęściej w połączeniu z trzecim. Dotyczy to stałego monitorowania i sporządzania raportów. Zanim projekt zostanie wdrożony, dokładnie testujemy wszystkie mechanizmy i ich działanie na docelowych platformach mobilnych i desktopowych. Szczegółowe parametry danego projektu w naturalny sposób określają, jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się na tym etapie zarządzania procesem. Instalacja i testowanie przeprowadzane jest zgodnie z metodą DevOps - Continuous Integration. Po pozytywnej ocenie jakościowej projekt jest realizowany. Jest to moment, w którym Klient otrzymuje sprawne, efektywne i bezpieczne rozwiązanie biznesowe.
 
Etap 5 - Monitorowanie projektu
Po wdrożeniu planu i zakończeniu projektu przychodzi czas na jego utrzymanie, ponieważ nie tylko dbamy o realizację konkretnego rozwiązania, ale również o jego dalszy rozwój. W tej fazie możemy tworzyć nowe funkcjonalności lub ulepszać już istniejące. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu dostarczanych przez nas systemów i aplikacji możemy je w późniejszych fazach rozbudowywać bez utraty spójności i stabilnego funkcjonowania pozostałych elementów. Możemy również przeprowadzić szkolenia dla pracowników Klienta, aby mogli efektywnie korzystać ze wdrażanych przez nas aplikacji.