Program motywacyjny 
- czym jest i na czym polega?

Malejący poziom zaangażowania pracowników to realny problem wielu dzisiejszych firm, a motywacja pracowników to przecież jeden z głównych czynników wpływających na osiąganie sukcesów biznesowych.

pm - badania pokazują, że pracownicy czujący się...

Badania pokazują, że pracownicy czujący się odpowiednio zmotywowani i zaangażowani w pracę są nawet o 20% bardziej produktywni.
Według raportu Gallupa niezaangażowani pracownicy kosztują firmę równowartość 18% rocznego wynagrodzenia!

Do kogo kierować programy motywacyjne?

Programy motywacyjne mogą być zarówno wewnętrzne (wynikające z wewnętrznych przekonań pracownika), jak i zewnętrzne (będące efektem zewnętrznych bodźców). Przynoszą one najlepsze efekty jako działania długofalowe, precyzyjnie dostosowane do wartości, potrzeb oraz stylu życia pracowników.

W procesie wdrażania programu motywacyjnego kluczowe jest, aby był on możliwie jak najlepiej dostosowany do potrzeb danego podmiotu czy organizacji.

Programy motywacyjne i uznaniowe dla pracowników przygotowane przez specjalistów Motivation Direct to skuteczne narzędzia umożliwiające przywrócenie właściwego zaangażowania i optymalnej atmosfery w miejscu pracy. To również jeden z najlepszych sposobów okazania uznania pracownikom, który może zwiększyć ich produktywność nawet o 44%.

Motivation Direct oferuje usługi
obejmujące:
projektowanie i wdrażanie systemu informatycznego do obsługi programu motywacyjnego
przygotowanie mechanizmów idealnie skrojonych pod działalność danej firmy
zarządzanie i obsługę programu motywacyjnego
tworzenie i dostarczanie atrakcyjnych nagród, promocji i benefitów dla uczestników programów motywacyjnych
monitorowanie i optymalizację programów, w tym testowanie oraz wprowadzanie zmian w celu poprawy skuteczności i satysfakcji pracowników
opracowanie koncepcji graficznej i linii kreatywnej programu
obsługę prawną związaną z wdrożeniem programu, w tym opracowanie regulaminu, optymalizacji podatkowej i rozliczenie podatku.

pm - Przykłady programów 
motywacyjnych

Przykłady programów
motywacyjnych
Istnieje wiele różnych przykładów sprawdzonych i efektywnych programów motywacyjnych dla pracowników. Większość z nich jest tworzona w oparciu o gratyfikacje finansowe, jednak nie oznacza to, że są one najbardziej efektywne. Najskuteczniejsze z nich to:
 

Program motywacyjny
oparty na nagrodach

System motywacyjny, który na bieżąco monitoruje zaangażowanie pracowników i przyznaje im różne nagrody w zależności od ich osiągnięć.

 

Świadczenia
pozapłacowe

To rodzaj świadczenia dodatkowego będącego rodzajem zachęty w formie różnych wynagrodzeń i dodatków pozapłacowych, np. dni płatnego urlopu, ubezpieczenie zdrowotne, karta sportowa, opieka nad dziećmi, plany emerytalne itp.

 

Pomoc
w nauce

Świadczenie pracownicze, w ramach którego pracownik otrzymuje określoną z góry kwotę po kontynuowaniu lub ukończeniu określonych kursów (uzyskanie określonego stopnia naukowego lub kredytu edukacyjnego). W ten sposób pracodawcy inwestują w wiedzę, a tym samym w lojalność pracowników wobec firmy, a podwładni mogą rozwijać się i uczyć nowych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

 

Motywacyjne programy
szkoleniowe i rozwojowe

Szkolenia to nie tylko możliwość zdobycia nowych umiejętności przez pracowników, ale również sygnał dla nich, że firmie zależy na ich rozwoju. To doskonała, długoterminowa inwestycja w pracowników, która może znacząco zwiększyć przychody organizacji. Jest to również świetna zachęta, która potęguje zaangażowanie i stabilizuje wskaźniki retencji pracowników.

 

Prezenty i karty
podarunkowe

Nagradzanie pracowników prezentami i obdarowywanie ich kartami podarunkowymi daje podwładnym poczucie wyjątkowości, której niektóre premie i korzyści nie są w stanie zapewnić. To świetny sposób pokazania pracownikom, że firma docenia ich zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Karty podarunkowe pozwalają pracownikom wybrać prezent, co czyni je jeszcze bardziej wartościowymi i praktycznymi.

 

Program
kafeteryjny

Program kafeteryjny to model zarządzania benefitami pracowniczymi, w który to osoby zatrudnione samodzielnie wybierają rodzaj świadczeń dodatkowych, jakie chcą otrzymywać. Pracownik zyskuje określoną pulę punktów lub konkretną kwotę i sam decyduje, na jakie świadczenia je zamieni (m.in. różnego rodzaju ubezpieczenia, karnety na siłownię, vouchery na posiłki, różne formy wsparcia edukacyjnego itp.).

 

Program motywacyjny z elementami grywalizacji

Program motywacyjny z grywalizacją to strategia wykorzystująca elementy gier (m.in. punkty, poziomy, osiągnięcia i nagrody) do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników. Grywalizacja pozwala zamienić codzienne czynności w angażującą grę, a podejmowanie ciągłych wyzwań wpływało na szybszy rozwój pracowników, pobudzając jednocześnie ich zainteresowanie. Z kolei perspektywa zdobycia nagrody (np. w postaci benefitów pozapłacowych) przyczynia się do skuteczniejszego motywowania pracowników.
Grywalizacja ma jednak zawsze konkretny cel – np. zwiększanie produktywności, wspieranie akcji charytatywnych lub wyrabianie konsekwentności w codziennych nawykach.

 

Rozwój
zawodowy

Z ogólnodostępnych badań wynika, że aż 94% pracowników jest skłonnych pozostać w swojej firmie na dłużej, o ile pracodawca zainwestuje w ich długoterminową karierę i da im szansę na doskonalenie swoich umiejętności. Rozwój kariery jako zachęta pomaga zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

 

Wyjazdy
integracyjne

Jedną z niematerialnych zachęt motywacyjnych, która pomaga budować poczucie wspólnoty wśród członków zespołu, są wyjazdy integracyjne za miasto, wspólne wyjście na kręgle, do restauracji, czy nawet spotkanie w barze po pracy. Taka integracja daje pracownikom nie tylko szansę na odpoczynek, ale również na lepszą asymilację, zbudowanie trwałych więzi, a tym samym na większe zaangażowanie we wspólną pracę zespołu.

pm - realizacje

Przykłady realizacji programów
motywacyjnych Motivation Direct

CyberBonus

Dla Fujitsu Technology Solutions przygotowaliśmy program motywacyjny skierowany do pracowników firm sprzedających produkty marki.

W programie CyberBonus formą nagradzania aktywnych pracowników było zasilenie karty płatniczej. Jednak nagrody za punkty w postaci karty przedpłaconej to nie jedyna korzyść dla uczestników. Dodatkowym motywatorem okazała się możliwość wygrania nagrody głównej dla 25 najlepszych sprzedawców (w 2018 roku był to wyjazd do Australii).

Wdrożony przez nas program dla pracowników umożliwił nie tylko wzrost rozpoznawalność marki Fujitsu Technology Solutions na rynku IT, ale również zwiększyła się efektywność pracowników.

Cars Club

Dla jednej ze spółek Auto Centrum Dębowscy Spółka Jawna zorganizowaliśmy program motywacyjny dla pracowników filii Inter Cars. Głównym cele tego przedsięwzięcia było zachęcenie uczestników do realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych poprzez nagradzanie ich za podejmowanie konkretnych akcji.

Za konkretne aktywności przyznawano pracownikom punkty, które następnie mogli oni wymienić na środki zasilające karty przedpłacone. Cele i targety podzielono na kilka obszarów - sprzedaż, pozyskiwanie nowych klientów, poziom realizacji zamówień oraz produktywność.

Program Cars Club okazał się skutecznym narzędziem motywacyjnym, o czym świadczy ponad 90% aktywnych uczestników.

pm - Jak stworzyć program motywacyjny?

Jak stworzyć program
motywacyjny?
 

Program musi być łatwo dostępny

Im łatwiejszy dostęp i możliwość korzystania z programu motywacyjnego, tym lepsze będą jego efekty. Skuteczny program musi zostać precyzyjnie dopasowany do kultury firmy, a nagradzanie pracownika powinno stać się swoistym rytuałem. Wyznacz godziny i miejsce, aby podkreślić sukces pracownika i uczynić go wyjątkowym.

 

Motywacja liderów

Menedżerowie są istotnym elementem systemów motywacyjnych dla pracowników. Ustal swoje oczekiwania co do tego, jak często powinni oni motywować pracowników. Pamiętaj jednak o odpowiedniej edukacji menedżerów, jak mają robić to dobrze, i jaki wpływ programy motywacyjne mogą mieć na Twoich pracowników oraz całą firmę.

 

Motywacja zgodna z oczekiwaniami zespołu

Podejmując decyzję odnośnie do zachęty, która zostanie zaoferowana pracownikom, warto skonsultować się w tym zakresie z zespołem. Zaangażuj podwładnych w proces decyzyjny zaoferuj wiele opcji do wyboru. Pamiętaj, to, co motywuje jednego pracownika, może nie przemawiać do drugiego, dlatego ważne jest, aby zapytać pracowników, co jest dla nich najważniejsze i czego oczekują.

 

Prosta, lecz atrakcyjna zachęta

Posiadanie prostych, ale spójnych zachęt jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż ekstrawaganckie i wyszukane benefity. Zachęty nie zawsze muszą być duże i niekoniecznie pieniężne, aby zmotywować pracowników. Może to być np. rozwój kariery, elastyczne warunki pracy, swobodny wybór projektów itp. W miarę możliwości warto przygotowywać spersonalizowane, osobiste zachęty. Z kolei zachęty grupowe świetnie nadają się do poprawy pracy zespołowej.

 

Program z elementami rywalizacji

Programy motywacyjnemożna zaprojektować w formie rywalizacji wykorzystaniem statusu zwycięzcy, co dodatkowo zmotywuje niektórych pracowników do dania z siebie jeszcze więcej i zdobycia głównej nagrody. Oczywiście zapewnienie dobrej zabawy, monitorowanie postępów pracownika i otwarty kontakt z każdym z członków zespołu są niezbędne, aby zapewnić zdrową konkurencję. Upewnij się także, że dostrzegasz i doceniasz wysiłki wszystkich tych, którzy nie wygrali.

 

Szeroka perspektywa

Warto spojrzeć na dany program motywacyjny z perspektywy finansowej, prawnej, etycznej i funkcjonalnej. Przeprowadzenie badań w tych obszarach zagwarantuje najwyższy zwrot z inwestycji oraz zapewni inne korzyści na wielu różnych poziomach.

pm - typy

  Program motywacyjny
dla pracowników

Jednym z największych problemów dzisiejszych przedsiębiorców jest duża rotacja pracowników. Według najnowszych badań obecna wymiana kadrowa w firmach wynosi średnio około 57%, czyli na każde 10 zatrudnionych w firmie osób w danym okresie pozostanie w niej około czterech.

Nieustanna rekrutacja i zatrudnianie na zastępstwo wiąże się z dużymi kosztami, szczególnie w dużych firmach, które sprawdzają, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne i szkolą wielu nowych pracowników. Tak naprawdę co roku z powodu rosnącej rotacji firmy tracą setki milionów złotych.

Z tego powodu zmniejszenie wskaźników fluktuacja kadrowej oraz zwiększenie retencji i lojalności pracowników, szczególnie wśród osób osiągających najlepsze wyniki, powinno być najwyższym priorytetem dla każdej firmy. W osiągnięciu zadowalających rezultatów w tym zakresie pomoże skuteczny program motywacyjny dla pracowników Motivation Direct!

  Program motywacyjny
dla sprzedawców

Ten program lojalnościowy oparty jest zazwyczaj na zbieraniu punktów, podobnie jak w punktowym programie lojalnościowym, z tym że w tym przypadku dodatkowo pojawiają się w nim poziomy uczestnictwa.

Uczestnicy otrzymują punkty nie tylko za zakupy, ale również np. za polecenie danej firmy znajomym, wzięcie udziału w quizie czy wypełnienie ankiety. Zebrane punkty można wymienić na konkretne nagrody, a po osiągnięciu odpowiedniej liczby punktów, zostają dodatkowo zakwalifikowani do kolejnego poziomu programu. Im jest on wyższy, tym atrakcyjniejsze nagrody.

Co ważne, aby utrzymać swój status, uczestnik musi być zachować swoją aktywność w programie. Jest to typowa strategia wykorzystywana przez firmy, aby podtrzymać zaangażowanie uczestnika programu lojalnościowego.

pm - Co powinien zawierać regulamin programu motywacyjnego?

Co powinien zawierać regulamin
programu motywacyjnego?
Żeby skutecznie zaangażować pracowników, a tym samym zachęcić ich do jeszcze większego wkładu w pracę na rzecz sukcesu firmy, należy przede wszystkim przygotować odpowiedni regulamin programu motywacyjnego. Precyzyjne określenie warunków uczestnictwa oraz płynących z niego korzyści, a także wskazanie przejrzystej formy prawnej całego programu stanowi fundament wdrożenia tego typu przedsięwzięcia. Ważnym aspektem jest dokładne poznanie oczekiwań pracowników i podejść do nich w sposób indywidualny, aby móc zaspokoić potrzeby każdej z zatrudnionych osób.


Regulamin określa najczęściej szczegółowe zasady funkcjonowania programu motywacyjnego, a w szczególności warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do obejmowania akcji przez członków zarządu oraz członków kadry kierowniczej danej firmy/organizatora.

pm - Programy motywacyjne a akcje spółki

Programy motywacyjne
a akcje spółki
Aktywizowanie pracowników poprzez oferowanie im współwłaścicielstwa to efektywny sposób motywacyjny, który leży w gestii spółek akcyjnych. W zamian za wykonanie ustalonych zadań i osiąganie zakładanych wyników pracownik może otrzymać akcje spółki.

Do niedawna programy ESOP (ang. Employee Stock Option Plan) oparte na akcjach spółki były wykorzystywane przede wszystkim przez spółki notowane na rynku publicznym. Obecnie takie rozwiązania są coraz częściej wdrażane również przez spółki inne niż notowane na giełdzie oraz o innym statusie prawnym (w przypadku innych rodzajów spółek, pracodawca może zaoferować pracownikom np. akcje wirtualne itp.).
spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13;
spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13.
- w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.


W ramach programów motywacyjnych opartych o akcje (ESOP) pracownicy po spełnieniu określonych warunków, uzyskują prawo do zakupu akcji spółki po preferencyjnej cenie lub otrzymania ekwiwalentu pieniężnego o równowartości akcji spółki.


Program motywacyjny dla pracowników akcje przynosi szereg korzyści nie tylko pracownikom, ale i firmie. Tutaj wygrywają obie strony!
Korzyści dla spółki:
lojalnościowy charakter programu ESOP
skuteczne narzędzie do stymulowania firmy
ścisłe powiązanie długoterminowych planów spółki z długoterminowymi planami uczestników programu
poprawa wizerunku firmy, wzmocnienie rozpoznawalności marki oraz jej pozycji m.in. na rynku ofert pracy
Korzyści dla pracownika:
zmotywowany pracownik ma większe poczucie skuteczności swoich działań oraz swojego zaangażowania w funkcjonowanie firmy,
pracownik zyskuje możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia
pracownik-współwłaściciel uczestniczy w zysku spółki, np. w wypłatach dywidend
pracownik znający długoterminowe cele spółki ma większe poczucie stabilności oraz komfortu pracy
Pomimo wielu wyzwań organizacyjnych, prawnych oraz finansowych, program ESOP staje się coraz popularniejszym sposobem premiowania, budowania i utrzymywania lojalności oraz motywacji wśród pracowników.

Napisz
do nas

Zadzwoń (22) 201 24 56
Formularz domyślny

Motivation Direct Sp. z o.o.

02-607 Warszawa, ul. Czeczota 31

tel +48 22 201 24 56

info@motivationdirect.pl

Diament miesięcznika Forbes 2017 Diament miesięcznika Forbes 2017 Gazele Biznesu 2017 - Puls Biznesu Technology Fast 50 2016 Central Europe - Deloitte


Używamy polityki cookies , brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację
Stopka prawa