Kontakt

Motivation Direct
Sp. z o.o.

ul. Czeczota 31
02-607 Warszawa,
tel.: +48 22 201 24 56
info@motivationdirect.plDane spółki

Motivation Direct Sp. z o.o
Siedziba: 02-607 Warszawa,ul. Czeczota 31
NIP: 521-356-87-96 REGON: 142450530
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,

Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do KRS: 0000358484

Informacje handlowe i demo
Piotr Bobryk

piotr.bobryk@motivationdirect.pl

Katalog i dostawcy nagród
Adrian Kacprzak

adrian.kacprzak@motivationdirect.pl

Informacje handlowe i demo
Piotr Bobryk

email: piotr.bobryk@motivationdirect.pl

  

Katalog i dostawcy nagród
Adrian Kacprzak

email: adrian.kacprzak@motivationdirect.pl