Blog
16 sierpnia 2022

Jakościowe dane o potrzebach użytkownika istotą w skutecznych działaniach motywacyjnych i lojalnościowych

Badania CAWI to dziś jedna z podstawowych metod pozyskiwania informacji od konsumentów, które jest wykorzystywana przez prawie 90% firm. Skuteczność tej metody badawczej zależy jednak od kluczowego elementu – jakości odpowiedzi i danych, których dostarczają nam respondenci. Ich perspektywę oraz potrzeby i motywacje mogliśmy poznać podczas czerwcowej konferencji „Respondent, Konsument, Obywatel” zorganizowanej przez Softarchitect i Herstories, na której mieliśmy okazję wystąpić w roli partnera i prelegenta.  

O czym mówiliśmy? Czego się dowiedzieliśmy? I przede wszystkim jakie wnioski możemy wyciągnąć w kontekście potrzeb uczestników programów lojalnościowych? O tym poniżej.

Potrzeby uczestników to podstawa w budowaniu ich motywacji

Ważną kwestią dotyczącą nie tylko programów lojalnościowych, ale również innych form aktywizacji takich jak panele internetowe jest fakt, że o ich skuteczności decyduje odpowiednie zrozumienie potrzeb uczestników. Na wspomnianej konferencji mieliśmy okazję opowiedzieć o podejściu i rozwiązaniach Motivation Direct dotyczących motywacji i nagradzania m.in. w oparciu o mechanizmy grywalizacyjne. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że podobnie jak w przypadku budowania lojalności uczestników programów motywacyjnych liczą się ich doświadczenia, satysfakcja i zaangażowanie. Podobieństw w tym obszarze jest jednak o wiele więcej. Jakość przeprowadzonego badania czy też organizowanego programu lojalnościowego opiera się na zrozumieniu motywacji ich uczestników, a do tego niejednokrotnie potrzebne są nam informacje o ich potrzebach, które pozyskujemy z różnych źródeł za pomocą metod badawczych.

Jakość badania wpływa na wiarygodność danych

Wpływ na jakość pozyskiwanych danych w takich badaniach ma między innymi sposób zapraszania nowych uczestników do udziału oraz metody budowania zaangażowania osób, które już do niego dołączyły. W tym kontekście ważne jest tworzenie relacji z respondentem oraz podnoszenie atrakcyjności badania i pozytywnych doświadczeń użytkowników podczas całego procesu. Przyjęcie takiego podejścia to kluczowa droga w poprawie nie tylko jakości, ale też wiarygodności danych. Nie zapominajmy, że bardzo często tak pozyskane informacje stanowią podstawę w podejmowaniu decyzji, opracowywaniu strategii czy długofalowych kierunków działania firmy. Ważne jest więc to, aby czerpać tę wiedzę w rzetelny sposób oraz dzięki temu zderzać swoje wizje i projekty z rzeczywistością.