Blog
20 marca 2020

Programy lojalnościowe dla kobiet. Co je wyróżnia i dlaczego ich wprowadzanie naprawdę ma sens?

Badania pokazują, że to właśnie kobiety tworzą najwierniejszą grupę odbiorców wielu marek. Na tej podstawie można by sądzić, iż stworzenie dla nich programu lojalnościowego nie będzie stanowiło żadnego problemu. A jednak! Kobiety bowiem są nie tylko wierne dokonanym wyborom zakupowym, ale też niezwykle wymagające – również wobec programów lojalnościowych.


Dlaczego programy lojalnościowe skierowane do kobiet są tak ważne?

Istnieją dwa podstawowe powody, dla których tworzenie programów lojalnościowych skierowanych właśnie do kobiet nie tylko ma sens, ale też w niektórych przypadkach okazuje się być jedynym słusznym rozwiązaniem:

 Istnienie typowo kobiecych marek – jest to temat tak oczywisty, iż nie ma powodu zbytnio go rozwijać. Na każdym rynku mamy do czynienia z typowo kobiecymi markami, produkującymi dla kobiet i z myślą o kobietach. Kobiety stanowią ich naturalną grupę odbiorców i właśnie na ich uwadze oraz lojalności markom tym w zależy najbardziej. 

Charakterologiczna specyfika profilu klienta – na podstawie licznych statystyk można stwierdzić, że kobiet są klientami wręcz idealnymi, jednocześnie jednak zasadniczo różnią się od mężczyzn w podejściu do zakupów, wyboru marki i przywiązania do raz dokonanego wyboru. Różnice te przekładają się również na podejście do programów lojalnościowych.


Marki skierowane do kobiet lub pragnące zwiększyć udział kobiet w ogólnej grupie swoich klientów, muszą brać pod uwagę oba wskazane wyżej powody zarówno na etapie tworzenia oferty, jak i projektowania programu lojalnościowego. Zwłaszcza w tym drugim przypadku liczyć się będą specyficzne oczekiwania kobiet, jakże czasem różne od tego, czego oczekują mężczyźni.


Czego kobiety oczekują od programów lojalnościowych?


Temat oczekiwań, jakie kobiety wyrażają wobec programów lojalnościowych, został już doskonale przebadany i opisany. Stąd też wiemy, że idealny program lojalnościowy skierowany do kobiet powinien powstać w oparciu o 5 kluczowych punktów:

  1. Możliwość porównywania – kobietom wyjątkowo mocno zależy na tym, aby móc dokonywać wyboru spośród szerokiej i dobrze opisanej oferty. Dotyczy to również katalogu nagród w programach lojalnościowych.
  2. Zaangażowanie emocjonalne – program lojalnościowy dla kobiet nie może być płytki i suchy. Musi dążyć do stworzenia więzi emocjonalnej pomiędzy nimi a marką.
  3. Dokonywanie najlepszego wyboru – ta cecha nie dotyczy wyłącznie samego katalogu nagród, ale całego programu. Kobiety w każdym aspekcie starają się bowiem szukać rozwiązań, które uznać mogą za najlepsze właśnie dla nich.
  4. Tworzenie relacji – dla kobiet tworzenie relacji z innymi odbiorcami marki to bardzo ważny element procesu zakupowego i jeden z warunków udziału w dowolnym programie lojalnościowym.
  5. Poszukiwanie uznania – chodzi tu o uznanie ze strony innych, najczęściej odbiorców tej samej marki, co wiąże się w pewnym stopniu z tworzeniem relacji i zaangażowaniem emocjonalnym.


Czy stworzenie idealnego programu lojalnościowego dla kobiet jest możliwe?


Na podstawie powyższego łatwo wywnioskować, że stworzenie idealnego programu lojalnościowego dla kobiet nie jest łatwe. Widać to choćby po już funkcjonujących programach tego typu, które spełniają zwykle nie więcej niż 2 z przytoczonych punktów. A jednak osiągnięcie znacząco lepszych efektów naprawdę jest możliwe. Wszystko pozostaje – jak zwykle – kwestią wiedzy, umiejętności i nabytego doświadczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem o programach lojalnościowych dla mężczyzn.