Blog
28 maja 2019

Katalog nagród dla pracowników. Nie tylko nagrody materialne

Jan Kowalski i Piotr Nowak pracują w jednej firmie i zarabiają tyle samo. Pierwszy tryska energią, pomysłami i z uśmiechem na twarzy realizuje najtrudniejsze zadania, a drugi notorycznie się spóźnia, bo nie może rano podnieść się z łóżka na myśl, że musi iść do pracy. Dlaczego tak się dzieje?

 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – pieniądze szczęścia nie dają. Nie są zatem uniwersalnym sposobem motywowania pracowników. Owszem, wysokość pensji ma olbrzymie znaczenie, ale co w sytuacji, jeśli pracownik zarabia już bardzo dużo i pracodawca nie może dawać mu podwyżek w nieskończoność? Czy np. jeśli zostaje pracować w firmie tylko dla pieniędzy, nie czerpie satysfakcji z pracy, przez co jest coraz bardziej sfrustrowany i nieefektywny? Rozwiązaniem mogą być niematerialne sposoby motywowania pracowników.

Cele niematerialnego motywowania pracowników są bardzo podobne do tych, które przyświecają zarządowi firmy przy wprowadzaniu katalogu nagród dla pracowników. Przede wszystkim jest to zwiększenie efektywności pracowników i przychodów przedsiębiorstwa. Wśród celów drugorzędnych można wyróżnić m.in.:

  • stworzenie życzliwej atmosfery w zespole z elementami zdrowej konkurencji,
  • wykształcenie u pracowników nowych umiejętności,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika,
  • rozwój potencjału twórczego.

W odróżnieniu od materialnych sposobów motywowania pracowników, niematerialne metody nie przyczyniają się do pogorszenia komunikacji wewnątrz zespołu („Jan Kowalski otrzymał już 3 karty przepłacone, a ja – tylko 2 nagrody rzeczowe, chociaż pracujemy tak samo”, „Piotr Nowak zarabia więcej, mimo iż jest na gorszym stanowisku”), a wręcz przeciwnie integrują pracowników. Dzięki cyklicznie organizowanym wydarzeniom firmowym (imprezy integracyjne, szkolenia, warsztaty, loterie i konkursy) każdy pracownik ma możliwość poczuć przynależność do grupy, która dąży do osiągnięcia wspólnie określonego celu.

Wyróżnia się 4 grupy niematerialnych sposobów motywacji pracownika:

  1. Motywacja społeczna. Do tej grupy można odnieść prywatną opiekę medyczną, zapewnienie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, jasne określenie perspektyw rozwoju zawodowego. Niematerialne sposoby motywacji o charakterze społecznym mają na celu zwiększenie poczucia własnej wartości pracownika, np. poprzez delegowanie ważnych zadań czy udziału w podjęciu strategicznych dla firmy decyzji.
  2. Motywacja psychologiczna. Polega przede wszystkim na stworzeniu przyjaznej i życzliwej atmosfery w zespole. Bardzo ważny jest tu przykład prezesa zarządu firmy oraz regularna organizacja imprez integracyjnych. Warto podkreślić, że motywacja psychologiczna nie wyklucza takiego zjawiska, jak grywalizacja.
  3. Motywacja moralna. Polega na potrzebie bycia szanowanym i docenianym. Najbardziej skuteczne narzędzia w tej grupie metod – publiczna pochwała i podziękowania za dobrze wykonane zadanie.
  4. Motywacja organizacyjna, czyli zapewnienie pracownikowi wygodnych warunków pracy, w tym możliwości komfortowego zjedzenia posiłku i miejsca do odpoczynku podczas przerw.

Obsługa katalogu nagród pracownika powinna uwzględniać nie tylko nagrody materialne. Tylko uwzględniając w nim niematerialne sposoby motywowania pracowników można wypracować całościowy efektywny program lojalnościowy, który pozwoli podnieść firmę na kolejny poziom.