Platforma grywalizacyjna

Punkty podstawowe

Punkty podstawowe

/01

Punkty naliczane za realizacje bieżących zadań i misji, wymieniane na nagrody rzeczowe lub zasilenia kart. Przelicznik punktów jest parametrem konfigurowanym wg ustaleń z Klientem. Punkty mogą być odblokowane automatycznie po realizacji zadania lub czekać na zatwierdzenie np. przez przełożonego (punkty zamrożone, w sejfie)

Badge

Badge

/02

Atrybuty przyznawane za osiągniecie misji, zadań itp. przedstawione w postaci orderów, gwiazdek, pucharów, energii. System umożliwia definiowane wybranego badge, określanie parametrów jego przyznawania (realizacja misji, zadań, planów). W systemie oferujemy grafiki dla wybranych badgów lub za dopłata personalizujemy je dla Klienta.

Misje

Misje

/03

Krótkie i proste zadania (operacyjne, biznesowe, jakościowe, ilościowe) do realizacji przez pojedynczego Uczestnika lub zespół. Na poziome administratora definiujemy rodzaj misji (operacyjne, biznesowe, jakościowe, ilościowe, szkoleniowe), grupę docelową misji, czas trwania, opis misji, sposób mierzenia realizacji oraz nagrody (rzeczowa, punkty podstawowe lub statusowe). Misja może być również definiowana przez przełożona ale jej parametryzacja obejmuje wyłącznie opis misji, czas trwania oraz przypisana nagrodę. Misja może być obowiązkowa lub wymagać akceptacji przez pracownika.

Ranking, poziomy i tabela liderów

Ranking, poziomy i tabela liderów

/04

Kluczowym elementem każdej rywalizacji są rankingi i tabele liderów. Dzięki naszej platformie możesz zdefiniować dowolna ilość rankingów w wybranych kategoriach np. „Mistrz sprzedaży” i w dowolnym czasie. System umożliwia prezentacje liderów wraz miejscem danego uczestnika oraz dostęp do osiągnięć i rezultatów poszczególnych Uczestników.

Gry i konkursy

Gry i konkursy

/05

Nie samą pracą człowiek żyje i nic tak nie wzmacnia zaangażowania jak połączenie prac z dobra zabawą. Na potrzeby naszych Klientów stworzyliśmy gotowe gry i konkursy dla których możemy stworzyć dowolny temat lub kontekst biznesowy

E-learning

E-learning

/06

Moduł z dostępnymi szkoleniami oraz weryfikacjąwiedzy tj. testami, quizami lub ankietami.

Komunikacja i powiadomienia

Komunikacja i powiadomienia

/07

Nie samą pracą człowiek żyje i nic tak nie wzmacnia zaangażowania jak połączenie prac z dobra zabawą. Na potrzeby naszych Klientów stworzyliśmy gotowe gry i konkursy dla których możemy stworzyć dowolny temat lub kontekst biznesowy

Kalendarz wydarzeń i historia aktywności

Kalendarz wydarzeń i historia aktywności

/08

   

Raporty

Raporty

/09

W naszym systemie umożliwiamy dostęp do setek gotowych kuponów rabatowych ale również możemy stworzyć kupony dedykowane dla Twoich potrzeb np. kupon na „wolny dzień w pracy” lub „lunch w stołówce pracowniczej.

Integracja z innymi systemami

Integracja z innymi systemami

/10

   

Katalog nagród

Katalog nagród

/11

To niezbędny element skutecznego nagradzania. Nasz katalog to dostępna online, największa na rynku oferta nagród dostępnych w 30 kategoriach. Klient sam decyduje jakie nagrody wybiera oraz ustala ich wartość w programie.

Raporty

Raporty

/12

Moduł raportowy, który umożliwia stały dostęp do wyników poszczególnych Uczestników, aktywności w poszczególnych zadaniach, misjach lub grach, ilość zgromadzonych punktów lub badgów, miejsce w rankingu, wyniki sprzedażowe.