Blog
30 marca 2022

Grywalizacja w programach motywacyjnych – to się opłaca!

Z grywalizacją mamy do czynienia praktycznie od dziecka. Dziś to podstawa w budowaniu zaangażowania odbiorców. Dzięki niej jesteśmy w stanie sprawić, by konkretne zadania były atrakcyjną rozrywką, która o wiele efektywniej motywuje ich do działania. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, na jakie korzyści ze stosowania grywalizacji w programach motywacyjnych może liczyć Twoja firma.

Co to jest grywalizacja i gdzie można ją wykorzystać?

Grywalizacja to wykorzystywanie technik i mechanizmów charakterystycznych dla gier w obszarach, które nie są z nimi powiązane. Zastosowanie jej w praktyce znacznie zwiększa zaangażowanie i motywację odbiorców do wykonywania często przyziemnych działań. Grywalizację można zastosować w wielu różnych dziedzinach, m.in. w firmach – jako element programu lojalnościowego, w marketingu – jako część kampanii promocyjnej lub w edukacji – jako narzędzie do efektywnej nauki z wykorzystaniem platform e-learningowych.


Zastosowanie grywalizacji w programach motywacyjnych

Grywalizacja w programach motywacyjnych to przeniesienie elementów będących częścią zabawy i gry na codzienne czynności wykonywane przez pracownika, klienta lub partnera biznesowego. To często element programu lojalnościowego, który opiera się m.in. na podejmowaniu wyzwań, osiąganiu celów i misji oraz zdobywania kolejnych poziomów zaawansowania. Grywalizacja biznesowa to coś więcej niż prosty system punktów wymiennych na nagrody. To budowanie pozytywnego doświadczenia z Twoją marką oraz wprowadzenie zabawy i emocjonującej rywalizacji w ich codzienne życie.

Przykładem grywalizacji w firmie jest nagradzanie pracowników za realizację konkretnych celów sprzedażowych widocznych w tabeli wyników lub przyznawanie klientowi rabatu za wykonane zadanie – np. zrobienie zakupów na określoną kwotę w danym dniu. Za nieodłączną część grywalizacji uznaje się element współzawodnictwa. Rywalizację wzmacniają np. wspólne rankingi, przyznawane odznaki lub możliwość pochwalenia się zdobytymi osiągnięciami z innymi. 

Korzyści z grywalizacji w programach motywacyjnych

Grywalizacja stosowana w firmie i biznesie pozwala osiągnąć szereg korzyści, do których należy przede wszystkim:

  • zwiększenie retencji klientów,
  • zwiększenie zaangażowania użytkowników,
  • podniesienie wydajności pracowników,
  • pozyskanie i utrzymanie lojalnych klientów,
  • zamiana użytkownika w aktywnego ambasadora marki.

Grywalizacja biznesowa w firmie znajduje zastosowanie w programach lojalnościowych dla pracowników powiązanych z wieloma różnymi obszarami, np. rekrutacją, komunikacją, szkoleniami czy sprzedażą. Jest także elementem działań wychodzących poza wewnętrzne procesy, np. w przypadku programów skierowanych do klientów lub partnerów firmy.