Realizacje

Saltus 1900x525.png

SALTUS Ubezpieczenia

Dla firmy SALTUS Ubezpieczenia zrealizowaliśmy program motywacyjny z nagrodami, którego celem był zwiększenie sprzedaży ubezpieczeń. Został on skierowany do pracowników wszystkich oddziałów.

Cel:

  • "Łowca nagród" to program skierowany dla pracowników Oddziałów.

Mechanizm:

  • Uczestnicy są nagradzani za sprzedaż ubezpieczeń (kierownicy i pracownicy).

Wyniki:

  • Wzrost świadomości i obecności marki.

SALTUS Ubezpieczenia funkcjonuje w ramach SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie SA. Oferuje szeroką gamę ubezpieczeń dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. W kategorii ubezpieczeń zdrowotnych firma SALTUS Ubezpieczenia dwukrotnie otrzymała tytuł Zdrowej Marki za najlepsze produkty i usługi zdrowotne.

Program „Łowca Nagród”

Program motywacyjny z nagrodami, który przygotowaliśmy dla firmy SALTUS Ubezpieczenia był skierowany do pracowników placówek agencyjnych w całym kraju. Do programu mogli dołączyć również pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze. Głównym założeniem programu „Łowca Nagród” było nagradzanie uczestników za skuteczną sprzedaż ubezpieczeń SALTUS. Każdy z nich mógł zbierać indywidualnie przypisane punkty, które później wymieniał na atrakcyjne nagrody dostępne na dedykowanej platformie. W katalogu nagród znalazło się wiele wartościowych produktów, co miało skłonić uczestników do wzięcia udziału w programie i zaangażowania się w sprzedaż ubezpieczeń.

Program motywacyjny SALTUS – efekty

Program dla pracowników firm ubezpieczeniowych nastawiony na ich motywowanie do sprzedaży ubezpieczeń pozwolił nie tylko zwiększyć liczbę zawartych umów na produkty SALTUS. Wynikiem wdrożonego przez nas programu stał się wzrost rozpoznawalności marki wśród agentów ubezpieczeniowych. Dzięki wartościowym nagrodom dostępnym na platformie, pracownicy oddziałów w całym kraju skutecznie zwiększali swoją efektywność podczas sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez SALTUS.

Premiowanie osiąganej sprzedaży punktami wymiennymi na nagrody przyniosło oczekiwany skutek. Program motywacyjny z nagrodami stał się również sposobem na docenienie ich wysiłku podczas codziennej pracy.

Elektroklub

Elektroklub to program partnerski z punktami skierowany do instalatorów. Jego celem jest aktywizacja dotychczasowych użytkowników oraz pozyskanie nowych osób chętnych do wzięcia udziału w programie lojalnościowym dla firm.

R Service Club

Dla firmy Renault zrealizowaliśmy program motywacyjny skierowany do jej autoryzowanych warsztatów samochodowych. Jego celem była skuteczna motywacja doradców i kierowników oraz wsparcie sprzedaży usług i pakietów gwarancyjnych Renault.