Realizacje

Blikomania 1900x525.png

Blikomania

Dla marki BLIK zorganizowaliśmy kolejną edycję największej loterii popularyzującej system płatności mobilnych, której celem było zwiększenie liczby transakcji BLIK. Naszym zadaniem było zachęcenie nowych użytkowników oraz docenienie dotychczasowych klientów korzystających z tej formy płatności.

Cel:

  • Blikomania ma na celu popularyzację płatności BLIK.
  • Loteria ma przyciągnąć nowych użytkowników, a także zadbać o zadowolenie tych dotychczasowych.
  • Zwiększenie transakcji BLIK.

Mechanika:

  • Aby wziąć udział w loterii, uczestnicy muszą wypełnić formularz, dokonać opłaty rejestracyjnej 1 zł w celu powiązania aplikacji mobilnej z płatnościami oraz wypłacać i przelewać pieniądze
  • Codziennie do wygrania było 135 czeków BLIK o wartości 100 zł, a co miesiąc o wartości 100 000 zł.

Wyniki:

  • 118 dni loterii i 17 losowań.
  • 4 nagrody miesięczne po 100 000 zł.
  • 16 065 czeków BLIK 100 zł.
  • Łączna wartość puli nagród – 2 006 500 zł.

System płatności mobilnych BLIK to marka należąca do PSP – Polskiego Standardu Płatności. Według NBP, w 2019 roku liczba transakcji dokonywanych za pomocą BLIK przekroczyła liczbę tradycyjnych płatności kartą w polskim internecie. Liczba aktywnych użytkowników tego systemu płatności to ponad 16 mln osób.

Organizacja loterii – nasze zadania

Zakres naszych obowiązków w ramach loterii promocyjnej Blikomania był bardzo szeroki. Byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie regulaminu oraz uzyskanie zezwolenia na jej organizację. Do naszych zadań należało również zbudowanie systemu informatycznego oraz platformy, która umożliwiała zarządzanie kontami uczestników loterii. Przygotowaliśmy także stronę internetową z formularzem rejestracyjnym pozwalającym na wzięcie udziału w akcji. Po uruchomieniu loterii naszym zadaniem była bieżąca obsługa stworzonego systemu losowań i strony internetowej. Obsługiwaliśmy jej uczestników oraz realizowaliśmy zadania związane z dystrybucją i wydaniem nagród zwycięzcom. W loterii Blikomania uczestnicy nagradzani byli czekami BLIK, które umożliwiały wygodne wypłacenie zdobytej nagrody. 

Założenia i wyniki loterii promocyjnej Blikomania

Aby wziąć udział w loterii, konieczne było zarejestrowanie się do systemu za pomocą formularza na stronie internetowej oraz wpłacenie opłaty w wysokości 1 zł, która pozwalała połączyć aplikację mobilną z płatnościami dokonywanymi przez uczestnika. Zadaniem osób biorących udział w loterii promocyjnej było wypłacanie i przelewanie środków za pomocą Blika. Każdego dnia można było wygrać 135 czeków BLIK o wartości 100 zł. Na uczestników czekała również nagroda miesięczna – w kwocie 100 000 zł.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, atrakcyjne nagrody pieniężne zachęciły wiele osób do wzięcia udziału w loterii, Blikomania trwała łącznie 118 dni, podczas których przeprowadziliśmy 17 losowań. Rozdano ponad 16 000 czeków BLIK o wartości 100 zł oraz 4 nagrody miesięczne w wysokości 100 000 zł. Łączna wartość puli nagród w ramach akcji promocyjnej przekroczyła 2 mln zł.

Fujitsu Technology Solutions

Dla Fujitsu Technology Solutions zrealizowaliśmy program lojalnościowy skierowany do pracowników firm sprzedających produkty marki. Za zakupione produkty można było otrzymać nagrody w postaci zasilenia karty płatniczej.

CityFit

Dla CityFit przygotowaliśmy program z elementami grywalizacji, który stał się sposobem na utrzymanie dotychczasowych klientów i zbudowanie społeczności wokół marki oraz metodą na zachęcenie użytkowników do odwiedzania siłowni w godzinach 10-17.