Blog
28 marca 2017

Zbieraj punkty za odpady, czyli proekologiczne programy lojalnościowe

Punkty za zakupy? A może za polecenie marki? Nie. Tym razem za… odpady wtórne. Mimo że programy lojalnościowe wciąż są przede wszystkim elementem strategii wizerunkowych i sprzedażowych, okazały się skuteczne również jako element kampanii społecznych skoncentrowanych na ochronę środowiska. Za granicą spopularyzowane, w Polsce – nadal mało znane. Na czym polegają?

Cel: świadomość ekologiczna

W wielu krajach Europy programy lojalnościowe są ważną częścią kampanii społecznych uświadamiających o istnieniu danego problemu i motywujących do przyjęcia aktywnej postawy w walce z nim. Problemem, na który zwraca uwagę już niemal cały świat jest pogłębiające się zanieczyszczenie środowiska. Coraz głośniej mówi się o potrzebie ratowania przyrody, będącej źródłem życia. Podejmowane są inicjatywy proekologiczne mające zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, które koncentrują się wokół takich działań, jak:

  • program edukacyjny – mający uświadamiać potrzebę ochrony środowiska i wskazywać właściwe metody postępowania,
  • akcje społeczne – budujące postawę odpowiedzialności społecznej za tzw. wspólne dobro, którym jest środowisko.

 

Sposób: program lojalnościowy

Na terenie Stanów Zjednoczonych, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w innych krajach Europy Zachodniej powszechne są proekologiczne programy lojalnościowe mające na celu odzyskanie jak największej ilości surowców wtórnych. Charakteryzują się bardzo prostą formułą – w zamian za odpady uczestnik otrzymuje punkty uprawniające go do odbioru nagrody. Odpady wtórne stają się więc swoistą „ekologiczną walutą”, za którą można uzyskać gadżety, przekąski, a nawet pieniądze.

W jaki sposób odpady wymieniane są na punkty, a punkty na nagrody? Wszędzie tam, gdzie masowo przebywają ludzie, na każdym osiedlu, na ulicach, w centrach handlowych i szkołach, znajdują się specjalne automaty (kioski recyclingowe), do których wrzucane są surowce wtórne – wszystko, co może zostać ponownie przetworzone i użyte. A zatem butelki, kartoniki czy opakowania nie trafiają do koszy, lecz do automatów, a za rodzaj i ilość odpadów przyznawana jest odpowiednia liczba punktów – również nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Przykładem globalnego działania proekologicznego jest inicjatywa TOMRA ReAct. Jest to akcja o zasięgu międzynarodowym, w ramach której organizowane są zbiórki odpadów wtórnych. Na mapie dostępnej na oficjalnej stronie można sprawdzić w jakim kraju i mieście znajdują się kioski recyclingowe. Na stronie prezentowane są statystki aktywności uczestników programu z minionego i bieżącego miesiąca.

Aby zostać uczestnikiem programu, należy założyć konto za pomocą dostępnej na stronie aplikacji. Na koncie będą zapisywane punkty i wszystkie operacje wykonane przez uczestnika. Zgromadzone punkty można wymieniać na nagrody rzeczowe i pieniężne – z możliwością przeznaczenia ich na cele charytatywne.

 

Efekt: troska o środowisko

Ekologiczne programy lojalnościowe motywują do wspólnie podejmowanej inicjatywy. Nikt już nawet nie myśli o wyrzucaniu butelek, puszek, kartoników, opakowań do kosza, jeśli w zamian może otrzymać nagrodę. Co więcej, motywujące nie są już wyłącznie benefity, ale też rosnąca świadomość społeczna, poczucie odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

„Recyclingowe programy lojalnościowe” kierowane są nie tylko do dorosłych, ale również do dzieci. Jest to dla nich doskonała forma zabawy edukacyjnej, wyścig w zbieraniu punktów, za które otrzymują przecież nagrody. Jednocześnie angażowane już od najmłodszych lat uczą się, jak ważna jest troska o środowisko będące wspólną wartością wszystkich ludzi.

W Polsce tego rodzaju programy lojalnościowe wciąż jeszcze należą raczej do rzadkości. Kiosków i automatów pojawiło się jak dotąd niewiele (głównie duże miasta), ale mimo tego zainteresowanie ze strony społeczeństwa jest stosunkowo duże. Z tego też względu niektóre marki podejmują ekologiczną inicjatywę, odpowiadającą postawie polskiego społeczeństwa gotowego aktywnie dbać o środowisko naturalne.

 

Źródła: