Blog
30 sierpnia 2019

Programy motywacyjne w firmie, czyli Employee Experience Management

Współczesny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny. Rozwój firm powoduje z jednej strony wzrost ilości miejsc pracy, z drugiej rywalizację o wykwalifikowanych pracowników. Ci, mając bogaty wachlarz ofert, mogą swobodnie wybierać te, które najbardziej im odpowiadają. A strata specjalisty może być dla przedsiębiorstwa bardzo bolesna.

Z racji tego tak ważne jest budowanie przywiązania pracowników do firmy. To niezwykle trudne i wymagające zadanie, a ponadto wysiłki czynione w tym kierunku nie w każdym przypadku przynoszą sukces. W końcu nikogo nie można zatrzymać na siłę. Są jednak strategie, które pozwalają minimalizować chęć opuszczenia dotychczasowego miejsca pracy. W dzisiejszych czasach, podobnie jak niezbędne jest budowanie lojalności klientów, tak samo istotne jest przywiązanie pracownika. Tym zajmuje się Employee Experience Management, którego znaczenie firmy dopiero zaczynają doceniać.

Jaki jest cel Employee Experience Management?

Na to pytanie można odpowiedzieć całkiem prosto. Pracownik ma czuć się dobrze w swojej pracy i być zmotywowanym do jej wykonywania. Oczywiście każda firma może ustalić cele bardziej szczegółowe. Dla jednych pracodawców ważne będzie to, aby sumiennie wykonywano obowiązki, a dla innych wspieranie kreatywności i innowacyjnych pomysłów. Trudniejszym pytaniem jest, jakimi metodami należy to osiągnąć. Tutaj każda firma musi odpowiedzieć sobie samodzielnie, uwzględniając swoje potrzeby i możliwości.

Jednym z najważniejszych wyznaczników dobrej polityki firmy jest stworzenie takich warunków, aby zatrudniona osoba czuła się istotna dla całego przedsiębiorstwa (poprzez wykonywanie określonych zadań), była szanowana i akceptowana. Dobra atmosfera i samopoczucie to kluczowe czynniki w budowaniu relacji wewnątrz organizacji. Często są jednak bagatelizowane przez kadry zarządzające, a przecież, jeśli czujesz się źle w miejscu pracy, to na dłuższą metę żadne podwyżki nie powstrzymają Cię przed odejściem. Ważne jest też odpowiednie dopasowanie zadań do kompetencji i predyspozycji pracownika. To kolosalnie zwiększa jego wydajność i chęć do wykonywania zadań.

Trzecią kwestią jest docenianie zadań wykonywanych przez pracownika i jego codziennego wysiłku wkładanego w sprawne funkcjonowanie firmy, a zatem budowanie jego wewnętrznej motywacji. I tutaj przechodzimy do sedna niniejszego artykułu.

Doceniaj i buduj relacje z pracownikiem

Docenianie pracownika to jeden z najważniejszych czynników wpływających na budowanie relacji z pracodawcą, a także na sposób jego postrzegania. W rzeczywistości działa na kilku płaszczyznach – powstaje poczucie zauważalności („prezes osobiście mi podziękował!”), istotności dla firmy („moja praca jest ważna”) i satysfakcji zawodowej („wykonałem swoją pracę bardzo dobrze”).

Jednocześnie „docenianie” jest kwestią dość delikatną i wymagającą odpowiedniego zbalansowania. Jednym wystarczą słowa uznania, inni będą oczekiwać gratyfikacji finansowej. Ponownie, jest to kwestia indywidualna każdej firmy. Chcieliśmy jednak podpowiedzieć pewne rozwiązanie.

Rola programów motywacyjnych dla pracowników

Współczesny rynek pełny jest programów lojalnościowych adresowanych dla klientów. To popularna i skuteczna metoda budowania długofalowych relacji, przywiązania, podtrzymywania interakcji oraz angażowania. Nie ma przecież żadnych przeciwwskazań, aby to co skuteczne na rynku komercyjnym nie wdrożyć wewnątrz organizacji!

Dlaczego miałoby to działać?

Otóż, bycie nagradzanym zawsze jest motywujące i przyjemne. Co więcej, zamieniając doraźne gratyfikacje finansowe na model gromadzenia punktów, nie tylko zmniejszamy obciążenie firmowego budżetu, ale dajemy pracownikom możliwość wybrania lepszych, bardziej wartościowych i ciekawszych nagród, niż mogliby otrzymać doraźnie. Mechanizm ten automatycznie wydłuża i wzmacnia czas zaangażowania.

Istnieją liczne przykłady potwierdzające, iż funkcjonowanie programu motywacyjnego w firmie, pobudza zaangażowanie także pośród pracowników, którzy do tej pory mieli np. poprawną, ale dość pasywną postawę wobec swojej pracy.

Co można nagradzać w firmowym programie motywacyjnym?

W gruncie rzeczy każdą aktywność, istotną z punktu widzenia prowadzonej działalności. Sumienne wykonywanie obowiązków, angażowanie się w rozwój firmy, kreatywne i innowacyjne pomysły, propozycje optymalizacji procesów wewnętrznych, wzorową frekwencję, realizację celów biznesowych, a nawet premie świąteczne.

Możliwości jest całkiem sporo – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby różne aktywności i osiągnięcia nagradzać innymi ilościami punktów. Warto tylko pamiętać, żeby reguły punktacji były znane, zanim zaczniesz je przydzielać. Zaoszczędzi to sporo nerwów i nieporozumień.

A czy da się wykorzystać grywalizację?

Zdecydowanie tak! Jesteśmy nawet zdania, że grywalizacja wewnątrz organizacji przynosi jeszcze lepsze rezultaty i angażuje mocniej, niż na rynku komercyjnym. Rywalizacja zawsze „smakuje” najlepiej w towarzystwie ludzi, których się zna. A w końcu pracownicy w jednej firmie, stanowią dość zamknięte środowisko.

Dobrym pomysłem jest zorganizowanie nagrody głównej, która stanowiłaby zwieńczenie rocznej rywalizacji i świetną okazję do spotkania pracowniczego oraz podsumowań minionych 12 miesięcy.

Wdrażając mechanizmy grywalizacji wewnątrz firmy, należy zadbać o to, aby rywalizacja między pracownikami czy działami firmy nie wymknęła się spod kontroli i nie zaczęła przynosić szkód, np. w postaci zbyt dużej ilości czasu poświęcanej na zaangażowanie w program lojalnościowy, czy wręcz utrudnianie innym pracownikom realizację swoich zdań.

Czy konieczny jest katalog nagród?

Istnieją programy, które nie wykorzystują katalogów nagród. Z drugiej strony to właśnie on jest jednym z kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność samego programu. Zróżnicowanie benefitów pod względem wartości punktowych czy kategorii produktów powoduje, że praktycznie każdy z pracowników znajdzie coś dla siebie – coś, o co chciałby zawalczyć. A skoro tak, odbędzie się to z korzyścią dla firmy.

Dlatego program motywacyjny dla pracowników należy traktować jak komercyjny, skierowany do klienta docelowego. Tylko z takim nastawieniem zadbamy, żeby był dla nich atrakcyjny i angażujący.

Podsumowanie

Duża rotacja pracowników wymusza na firmach podejmowanie szeroko zakrojonych działań, które sprawią, że będą mniej chętni do odejścia. Niestety typowe benefity pracownicze, jak np. ubezpieczenie, karta Multisport, opieka medyczna czy szkolenia nie są już wystarczające, ponieważ… są powszechne w każdej większej firmie. Postrzega się je jako standard, nie jako wyróżnik.

Jedną z możliwości budowania przywiązania pracownika jest uruchomienie firmowego programu motywacyjnego / lojalnościowego. Dzięki temu, przy relatywnie małych kosztach, możesz „wygrać” ich zaangażowanie, a także zbudować pozytywny wizerunek siebie jako pracodawcy.