Blog
26 maja 2020

Programy menedżerskie w spółce z o.o., czyli sposób na zatrzymanie kluczowych pracowników

O sile przedsiębiorstwa decydują jego pracownicy. Każda firma, która pragnie osiągnąć znaczącą pozycję na rynku, musi dokładać wszelkich starań, aby jej najlepsi pracownicy zechcieli się z nią związać na jak najdłużej. Jednym ze sposobów na zapewnienie sobie ich lojalności, są specjalne programy motywacyjne, zwane też programami menedżerskimi. W czym tkwi ich wyjątkowość? Co stanowi o ich sukcesie?

Charakterystyka programów motywacyjnych dla menedżerów

Stara, powtarzana od pokoleń prawda mówi, że o nic nie dbamy tak bardzo, jak o swoje. Ta prosta i jakże często sprawdzająca się zasada legła u podstaw stworzenia programów menedżerskich, czyli programów motywacyjnych dla szczególnie ważnych pracowników. Nie muszą to być wcale jedynie osoby na stanowiskach związanych z zarządzaniem, ale wszyscy, którzy mają kluczowy i realny wpływ na pozycję przedsiębiorstwa. Co jest podstawowym celem takich programów?

Pracownicy o szczególnym znaczeniu dla firmy to łakomy kąsek dla konkurencji i często to oni decydują o faktycznych możliwościach przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni. Skierowane do nich programy motywacyjne mają za zadanie przede wszystkim:

  • związać ich z aktualnym miejscem pracy,
  • skłonić do pozostania w przedsiębiorstwie przez jak najdłuższy czas,
  • zadbać o ich motywację.

Spełnienie wszystkich tych zadań jednocześnie nie jest łatwe, dlatego niezbędne jest tu wdrożenie starannie przemyślanego programu menedżerskiego, który okaże się efektywny, a przy tym nie stanie się obciążeniem dla przedsiębiorstwa.

Modele programów motywacyjnych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Ze względu na formę prawną, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – choć niezwykle popularne i chętnie zakładane – mają pewne ograniczenia względem możliwości tworzenia programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników. Podstawowe modele, jakie można tu wykorzystać, to:

  • program motywacyjny o charakterze udziałowym – oferuje beneficjentom programu możliwość otrzymania udziałów spółki;
  • program motywacyjny o charakterze pieniężnym – oferujący uczestnikom programu prawo do czerpania korzyści z dobrej kondycji finansowej spółki w postaci premii pieniężnych;
  • program motywacyjny o charakterze udziałowo-pieniężnym – hybryda dwóch poprzednich rozwiązań, oferująca zarówno korzyści typowe dla programów udziałowych, jak i pieniężnych. Wymaga odpowiedniego zbalansowania.

Wybór konkretnego modelu programu menedżerskiego zawsze musi odbywać się przy ścisłej współpracy z odpowiednimi organami spółki, a często i jej właścicieli, ponieważ tylko w ten sposób można będzie osiągnąć oczekiwany przez wszystkich efekt.

Znaczenie umowy i regulaminu programu motywacyjnego

W programach menedżerskich, jak w żadnych innych programach motywacyjnych, liczą się konkretne korzyści dla ich uczestników. Korzyści te muszą być przedstawione za pomocą jasnego i zrozumiałego, a jednocześnie szczegółowego regulaminu programu, a także zawarte w tak samo jasnej i szczegółowej umowie. W regulaminie powinny się znaleźć takie zdarzenia, jak:

  • faza rozwoju produktu,
  • etap realizacji projektu,
  • poziom osiąganych wskaźników.

To na ich podstawie zwykle określa się moment, w którym beneficjenci mogą czerpać korzyści z programu. Jeśli zaś chodzi o umowę, to tę należy sporządzać przy współpracy specjalistów, ponieważ tylko w ten sposób da się uniknąć wszelkich problemów mogących wyniknąć z nieznajomości prawa.