Blog
18 czerwca 2015

Program lojalnościowy jako element marketingu partnerskiego

Tradycyjny marketing, oparty wyłącznie na transakcjach, jest dziś formą niewystarczającą, aby skutecznie promować firmy, usługi i produkty. Dlatego też wciąż poszukuje się nowych rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie pożądanego efektu. Rosnącą popularnością cieszy się marketing partnerski, który jest nastawiony na długookresowe relacje z klientami i opiera się na informacji ciągłej.

Istota marketingu partnerskiego

Duże zróżnicowanie produktów i usług oraz globalizacja konkurencji to zasadnicze przyczyny wzrostu znaczenia marketingu partnerskiego. Czynniki te sprawiły, iż konieczna stała zmiana podejścia do komunikacji z klientem. W marketingu partnerskim komunikacja musi być bowiem dwukierunkowa i spersonalizowana do specyfiki konkretnego odbiorcy.

 

 

Programy lojalnościowe

Jednym z elementów marketingu partnerskiego są programy lojalnościowe, czyli działania długofalowe, mające na celu przywiązać klienta do marki i sprawić, by wybierał on dokładnie ten, a nie inny produkty czy usługę. Program lojalnościowy może być prowadzony w różnych formach – od klasycznego programu punktowego po rozbudowane akcje konkursowe. Ważne jednak, aby wszystkie prowadzone działania służyły zarówno do budowania, jak i do podtrzymywania pozytywnych relacji ze sprecyzowaną grupą klientów.

Nie wolno oczywiście zapominać, iż głównym celem programów lojalnościowych jest efektywne wsparcie sprzedaży, należy jednak zaznaczyć, iż pomagają one również identyfikować i profilować kluczowych klientów firmy, a także możliwości i wyniki sprzedażowe na konkretnym etapie działań. Ponadto stanowią bogate źródło informacji na temat zaangażowania, lojalności i aktywności uczestników programu.