Blog
21 kwietnia 2015

Określenie strategii celów – podstawa skutecznego programu lojalnościowego

Program lojalnościowy to jedno z narzędzi promocji konsumenckiej, które jest wykorzystywane w sprzedaży. To program, w którym konsumenci są nagradzani za zdobycie odpowiedniej ilości punktów, zakup określonej ilości produktów czy też skorzystanie z konkretnej ilości usług. Jednak, aby program lojalnościowy odniósł sukces, konieczne jest szczegółowe określenie jego strategii oraz celów.

Strategia programu lojalnościowego

Przede wszystkim należy pamiętać, aby strategia opierała się na budowaniu świadomości marki oraz utrzymaniu dotychczasowych klientów. Zdobywanie nowych klientów za pomocą programu lojalnościowego powinno stanowić wyłącznie element dodatkowy. To właśnie lojalni klienci pozwalają stworzyć swego rodzaju więź pomiędzy nimi a marką.

Istotny element strategii stanowią także nagrody za uczestnictwo w programie. Należy mieć jednak na uwadze, że to nie wystarczy. Strategia powinna opierać się bowiem na pokazaniu konsumentom, że marka ich zauważa, słucha i docenia, czego wyrazem jest przekazanie tego, czego potrzebują.

Cele programu lojalnościowego

Rodzaj i specyfika celów bywają bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od branży i charakteru działalności firmy. Dlatego też, do określenia celów niezbędna jest znajomość szczegółowych potrzeb i preferencji konsumentów. Ponadto firm powinna odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: co marka chce osiągnąć poprzez program lojalnościowy? Programy lojalnościowe najczęściej mają na celu:

  • zatrzymać grupy klientów, będących najbardziej wartościowymi dla firmy,
  • zwiększyć częstotliwość zakupu wśród grupy lojalnych konsumentów, którzy rzadko dokonują zakupów,
  • zwiększyć lojalność wśród konsumentów, którzy dużo kupują, ale nie zawsze wybierają produkty konkretnej marki.

Dokładne i sprecyzowane określenie celów programu lojalnościowego stanowi punkt wyjścia do przygotowywania szczegółowego planu działania. Ponadto to właśnie szczegółowo wyznaczone cele umożliwiają wybór odpowiednich narzędzi, które pomogą w osiągnięciu oczekiwanego rezultatu.