Blog
27 czerwca 2017

Klienci kupują więcej… Badanie skuteczności programów lojalnościowych w e-commerce

Będąc odbiorcami produktów oraz usług, to klienci warunkują rozwój marki. W związku z tym podstawą staje się budowanie środowiska konsumenckiego, ale złożonego z lojalnych klientów. Obok ceny i obsługi, zaufanie klientów wobec marki warunkuje program lojalnościowy, ale taki, który uwzględnia preferencje środowiska konsumenckiego.

„Oszczędni konsumenci” polskich sklepów

W Polsce wciąż nadrzędnym czynnikiem warunkującym zakup jest cena – która w przypadku e-commerce zawsze jest niższa. A należy podkreślić, że zakupy w Internecie stanowią coraz większy odsetek w sprzedaży ogólnej. Z raportu Ipsos Polska i SMSAPI.pl wynika, że 55% internautów w Polsce regularnie nabywa produkty online – przy czym tendencja ta rośnie. W związku z tym, istotne znaczenie w przyciągnięciu i utrzymaniu klientów odgrywa UX (User Experience), ale i na tym polu nie jest łatwo się wybić ponad konkurencję, która w sieci jest naprawdę duża.

W tej sytuacji kluczem do sukcesu wydaje się być budowanie pozytywnego wizerunku przekładającego się na zaufanie wobec marki. A to można uczynić, tylko koncentrując się na kliencie – jego preferencjach.

W Polsce klienci podczas zakupów szukają oszczędności. Owszem oczekują produktów dobrej jakości, ale jednocześnie biorą pod uwagę cenę. A ta im niższa, tym lepsza. Jednak to nie wszystko. Klienci chętnie korzystają ze specjalnych okazji – promocji i rabatów. Niewątpliwie jest to czynnik w dużym stopniu warunkujący ich decyzje zakupowe.

„Korzystne statystki” programów lojalnościowych

Z raportu „Smart Okazje – zwyczaje zakupowe Polaków 2017” wynika, że 26% klientów przed dokonaniem zakupu szuka informacji o okazjach cenowych – gazetki, strony internetowe marki, aplikacje mobilne. Tego typu ofertami zainteresowanych jest:

  • 61% klientów korzystających z urządzeń mobilnych,
  • 29% klientów korzystających z tradycyjnych form informacji.

Z kolei w raporcie „Sprytne zakupy Polaków 2016” wskazano, że 80% klientów korzysta z programów zapewniających materialne benefity w związku z dokonanym zakupem. Ponad 50% klientów deklaruje chęć uczestnictwa w programie lojalnościowym sklepu, przy czym obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się programy lojalnościowe typu cashback – zwrot pieniędzy za zakupy. Spośród klientów korzystających z urządzeń mobilnych 39% jest członkiem co najmniej jednego programu.

„Przyszłość strategii” wsparcia sprzedaży

Od czasu, kiedy programy lojalnościowe pojawiły się na rynku, będące ich podstawą strategie uległy dużej zmianie. Obecnie są to już rozbudowane narzędzia o ogromnym potencjale budującym wizerunek i wspierającym sprzedaż, który nie do końca jest jeszcze wykorzystywany. Co więcej, ze względu na ciągły rozwój technologii internetowych i mobilnych sukcesywnie będzie on wzrastał, a programy jako metoda wspomagająca rozwój marki nie straci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie, stanie się zasadniczym czynnikiem motywującym do zakupów poprzez budowanie lojalności.

 

Źródło: