Blog
07 kwietnia 2023

Jak wykorzystać system punktowy w pracowniczych programach motywacyjnych?

79% pracowników, którzy odchodzą z pracy, podaje za główny powód swej decyzji brak uznania. Pracodawcy mogą to jednak w łatwy sposób zmienić poprzez dobry system nagradzania osób zatrudnionych, który jest jednym z najbardziej opłacalnych czynników wpływających na zaangażowanie i utrzymanie pracowników. Program nagradzania punktami pracowniczymi to bez wątpienia poprawa zadowolenia z pracy, promowanie współpracy zespołowej, zwiększenie motywacji oraz ogólnej produktywności Twoich pracowników.

System punktowy podnosi morale, zwiększa wydajność i zaangażowanie

Badania IRF przeprowadzone we współpracy z naukowcami z University of Waterloo i University of Central Florida dowodzą, że ​​pracownikom bardziej zależy na uznaniu i przynależności związanej ze zdobywaniem punktów niż na tym, na co te punkty zostaną wymienione.

Przyznawanie punktów jest częścią gratyfikacji dla klientów, natomiast oferowanie punktów za wykonanie zadań lub osiągnięcie określonych wyników motywuje pracowników i zwiększa ich zaangażowanie w działalność firmy. Systemy premiowe oparte na punktach dają uczestnikom możliwość natychmiastowego ich wykorzystania lub zachowania punktów na nagrody o większej wartości.

Badania wykazały, że system punktowy dla pracowników pozytywnie wpływa na ich wydajność. Pracownicy nagrodzeni punktami za swoje wyniki zawodowe częściej przekraczają oczekiwania względem swojej pracy, są bardziej produktywni i zaangażowani, a także o wiele lepiej zmotywowani przez dłuższy okres czasu.

System oparty na nagrodach może pomóc w budowaniu kultury lojalności w organizacji, a także poświęcenia i poczucia odpowiedzialności w miejscu pracy, dzięki czemu pracownicy czują się bardziej doceniani za obowiązki, które wykonują. Ostatecznie system punktowy w programach motywacyjnych może podnieść morale pracowników, ich wydajność oraz produktywność.

System nagród oparty na punktach tylko z odpowiednim budżetem

Budżet jest jednym z kluczowych czynników, który należy wziąć pod uwagę podczas planowania programu motywacyjnego opartego na punktach. Tylko odpowiedni budżet przypisany do punktów będzie postrzegany jako wartościowy i atrakcyjny dla uczestników. Automatycznie zwiększyłby również zaangażowanie uczestników poprzez gromadzenie lub zapisywanie punktów na większą nagrodę.

Różnorodność nagród zwiększa zaangażowanie

Uczestnikowi programu motywacyjnego należy również zaoferować wiele możliwości realizacji swojej gratyfikacji. Punkty można wymienić m.in. na konkretne produkty, podróże, karty podarunkowe, gotówkę, czas wolny, bilety do kina, vouchery i wiele innych nagród. Im więcej uczestnik ma opcji do wyboru, tym większą wartość będzie przywiązywał do zgromadzonych punktów, a także do programu jako całości.

Zapewnienie różnorodności nagród jest również korzystne pod względem utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji i zainteresowania pracowników. Może to dotyczyć zarówno dostępności różnych rodzajów nagród, jak i zmiany liczby punktów potrzebnych do ich zdobycia. Nagrody powinny być znaczące i odpowiednie dla konkretnego zespołu oraz organizacji.

Oferowanie znaczących nagród, takich jak premie lub karty upominkowe oparte na wynikach, lub specjalnych nagród za osiągnięcie najważniejszych celów biznesowych firmy, pomoże utrzymać zaangażowanie pracowników na odpowiednim poziomie.

Jasny cel i zasady dla wszystkich uczestników

Przede wszystkim dobrze przygotowany system nagród oparty na punktach powinien być właściwie dopasowany do potrzeb każdego pracownika. Istotne jest również, aby ustalić jasne cele dla pracowników, które można osiągnąć, aby zdobyć punkty nagrody. Daje to pewność, że wszyscy pracują w tym samym celu i jednocześnie zachęca do jeszcze większej motywacji oraz wydajności.

Ważne jest także, aby w systemie punktowym zostały jasno określone zasady programu. Skuteczny program nagradzania pracowników systemem punktowym powinien być przygotowany tak, aby spełniał specyficzne potrzeby danej organizacji oraz jej członków. Warto ustalić transparentne wytyczne odnośnie sposobu zdobywania i wykorzystywania punktów, a także wszelkie ograniczenia z tym związane, które mogą obowiązywać.

Komunikacja to motywacja

Aby odnieść sukces motywacyjny z systemem punktowym, nie można zapominać o systematycznej komunikacji z pracownikami na temat programu nagród. Regularne przypomnienia i aktualizacje systemu punktowego dla pracowników pomagają przypomnieć członkom zespołu o jego istnieniu oraz korzyściach, jakie ze sobą niesie. Systematyczna komunikacja to odpowiednia motywacja.

Atrakcyjność programu dla jeszcze lepszej motywacji

Dobrze funkcjonujący program nagród powinien być wciągający i interaktywny. Wyzwania lub konkursy w ramach programu zachęcą pracowników do jeszcze aktywniejszego w nim udziału. Może to sprzyjać pozytywnemu środowisku współpracy i przyjaznej rywalizacji, jednocześnie pomagając motywować członków zespołu.