Blog
13 kwietnia 2022

Gamifikacja w praktyce – jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Gamifikacja wykorzystywana w firmie może mieć bardzo pozytywny wpływ na pracowników i ich wydajność w pracy. Warto jednak pamiętać, że osiągnięcie skuteczności takich działań zależy od opracowanej strategii, która jest dostosowana do celów firmy, charakteru pracy i potrzeb pracowników. Jak wprowadzić grywalizację wśród pracowników, aby zyskać ich zaangażowanie również w dłuższej perspektywie czasu? 

Zalety korzystania z gamifikacji w firmie

Gamifikacja, czyli innymi słowy grywalizacja polega na wprowadzaniu mechanizmów znanych z różnego rodzaju gier w celu zmotywowania pracowników do wykonywania codziennych obowiązków. Zwykle chcemy, by wykazywali się oni większym zaangażowaniem i lepszą motywacją do pracy. Atutem grywalizacji jest także budowanie poczucia przynależności, co pozytywnie wpływa na jakość wykonywanej pracy i zadowolenie pracowników. Aby jednak doświadczyć wymienionych powyżej korzyści, powinniśmy wdrożyć ją w odpowiedni sposób. 


Grywalizacja, która działa – praktyczne wskazówki

  • Postaw pracownika na pierwszym miejscu

Grywalizacja to metoda budowania zaangażowania pracowników w oparciu o realizację celów Twojej firmy. Pamiętaj jednak o tym, aby postawić swoich pracowników w centrum tego procesu. To w głównej mierze od ich zachowań, potrzeb i motywacji zależy przyjęta forma grywalizacji, a następnie jej skuteczność. Zanim więc wprowadzisz w życie swój pomysł, zastanów się, czy będzie on interesujący dla Twoich pracowników. Odpowiedz sobie na pytania m.in.: Co ich motywuje do pracy? Jakie nagrody chcieliby zdobyć? Czy rywalizacja w grupie napędza ich do działania?

  • Zdefiniuj proste zasady grywalizacji

Grywalizacja zachęci pracowników do działania jeśli jej zasady nie będą zbyt skomplikowane i trudne do wykonania. Podstawowym wymogiem zwiększania wydajności pracy z wykorzystaniem elementów grywalizacji jest zachowanie przejrzystości pomiędzy akcjami wykonywanymi przez pracownika a zdobywanymi punktami czy nagrodami. Uczestnik grywalizacji powinien wiedzieć (a nawet widzieć), w jaki sposób podejmowane przez niego zadania przybliżają go do celu.

  • Wyznacz wartościowe zadania i nagrody

Zadania do wykonania w ramach firmowej grywalizacji powinny posiadać realną wartość dla firmy i Twoich pracowników. Dzięki temu będą oni skoncentrowani na ich realizacji w ramach gry. Pamiętaj o tym, co motywuje ich do działania. Do opracowania programu możesz wykorzystać zasady wynikające np. z piramidy Maslowa lub innych teorii motywacyjnych.

Nagrody w programach grywalizacyjnych powinny być różnorodne. Możesz nagradzać pracowników nie tylko za pojedyncze zadania, ale także za wykonanie kilku konkretnych czynności w ramach misji. Oprócz nagród stałych (z góry znanych uczestnikom) warto wprowadzić nagrody dynamiczne, czyli niespodziewaną gratyfikację nadawaną spontanicznie np. po zakręceniu kołem lub losowaniu. Przykładem takiej nagrody może być np. darmowe miejsce parkingowe czy samochód prezesa na weekend! Dodatkową motywacją może być przyznawanie odznak, statusów i dostępu do kolejnych poziomów gry w związku z dokonywanymi osiągnięciami oraz umieszczanie wyników w rankingu udostępnionym dla wszystkich uczestników.

Aktualizuj proces grywalizacji, aby zachować wysoki poziom zaangażowania

Wielu pracodawców błędnie zakłada, że zastosowanie gamifikacji w firmie to jednorazowe działanie. Aby zaangażowanie wśród pracowników stale rosło, należy zmienić postrzeganie programu opartego na grywalizacji z pojedynczej akcji specjalnej na długoterminowy plan motywacyjny wzmacniający ich pozytywne zachowania. Co zrobić, aby wdrożony program cały czas angażował? Konieczne jest przede wszystkim jego stałe aktualizowanie i rozwijanie. Sprawdzaj, co działa najlepiej oraz co możesz pominąć lub usprawnić, aby pracownicy chętniej w nim uczestniczyli.