Realizacje

Baner shel v2 1900x525.png

Klub Partnerów Shell Helix

Dla marki Shell przygotowaliśmy zintegrowany program lojalnościowy i motywacyjny skierowany do partnerów biznesowych firmy, przede wszystkim do warsztatów, dystrybutorów oraz do pracowników obu tych podmiotów.

Cel:

 • Wsparcie sprzedaży olejów marki Shell w warsztatach samochodowych 


Mechanika: 

 • Program realizowany jest w sposób ciągły
 • Uczestnicy zdobywają punkty za zakup premiowanych olejów marki Shell
 • Punkty mogą być wymienione na nagrody w katalogu nagród


Wyniki: 

 • Ponad 2 400 aktywnych uczestników
 • Wzrost świadomości i obecności marki wśród warsztatów samochodowych
 • Źródło informacji o produktach i nowościach Shell

Założenia ogólne
Klubu Partnerów Shell

Realizowany przez nas program Klub Partnerów Shell kierowany jest do współpracujących z marką Shell podmiotów gospodarczych, czyli do dystrybutorów produktów marki Shell oraz do warsztatów z tych produktów korzystających. Ważnymi uczestnikami tego programu są również handlowcy – pracownicy dystrybutora, którzy, poprzez utrzymywanie stałych relacji z odbiorcami, mają znaczący wpływ na ich decyzje zakupowe. Opracowana przez nas struktura zależności i powiązań wyników osiąganych przez poszczególnych uczestników Klubu Partnerów Shell ma na celu spełnienie całego szeregu zadań, a w efekcie końcowym również zwiększenie sprzedaży produktów marki Shell oraz zapewnienie producentowi stałego dostępu do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z każdego szczebla zarządzania w opisywanym programie.

Cele realizowane przez nasz program

Oprócz wymienionych wyżej założeń, postawionymi nam przez markę Shell zadaniami, jakie stworzony przez nas program Klub Partnerów Shell skutecznie realizuje, są:

 • powiększenie puli uczestników Klubu Partnerów Shell,
 • zwiększenie ilość firm partnerskich,
 • usprawnienie procesu naliczania punktów w programie Klub Partnerów Shell,
 • zastosowanie odpowiednich mechanizmów wpływających na zwiększenie świadomości marki wśród wszystkich uczestników programu. 

Powyższe cele osiągane są za pomocą rozwiązań najlepiej sprawdzających się w podobnych realizacjach. W Klubie Partnerów Shell jego uczestnicy mogą więc korzystać ze starannie przemyślanej mechaniki programu, prostego i intuicyjnego interfejsu doskonale współpracującego z urządzeniami mobilnymi i posiadającego atrakcyjny projekt graficzny, specjalnej, wymienianej na nagrody waluty czy z całej masy form aktywności w rodzaju ankiet lub quizów. Klub Partnerów Shell to korzyść zarówno dla uczestników programu, jak i dla samej marki.

SALTUS Ubezpieczenia

Dla firmy SALTUS Ubezpieczenia zrealizowaliśmy program motywacyjny z nagrodami, którego celem był zwiększenie sprzedaży ubezpieczeń. Został on skierowany do pracowników wszystkich oddziałów.

CityFit

Dla CityFit przygotowaliśmy program z elementami grywalizacji, który stał się sposobem na utrzymanie dotychczasowych klientów i zbudowanie społeczności wokół marki oraz metodą na zachęcenie użytkowników do odwiedzania siłowni w godzinach 10-17.