Blog
08 lutego 2016

Programy lojalnościowe – Podsumowanie roku 2015 i nowe trendy

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych trendów 2015 roku na rynku programów lojalnościowych. Znalazło się w nim kilka ciekawych przykładów działań prowadzonych w ramach programów, które mogą posłużyć jako inspiracja.

W 2015 roku na szczególną uwagę zasługują dwa główne trendy, „Go mobile” (mobilny kanał sprzedaży) oraz multibrandowe programy.

Mobilny kanał sprzedaży

W ciągu ostatnich 12 miesięcy rynek zanotował znaczący wzrost popularności „Go mobile”, czyli mobilnego kanału sprzedaży. Postęp technologiczny sprawił, że urządzenia mobilne są coraz wygodniejsze w użytkowaniu, w związku z czym zyskują na popularności. Coraz więcej konsumentów posiada więc smartfony lub tablety, korzystając z  nich na co dzień. Z tego też względu wiele firm decyduje się na wdrożenie do swoich programów aplikacji mobilnych (na szczególną uwagę zasługuje aplikacja Tesco Clubcard). Ułatwiają one konsumentowi korzystanie z programu, dzięki czemu odnotowujemy większe zaangażowanie w uczestnictwie.

 

Multibrandowe programy

Konsumenci czują się przytłoczeni ilością proponowanych im programów lojalnościowych. Rozwiązaniem tego problemu są multibrandowe programy, które łączą korzyści członkostwa w wielu programach, jednocześnie nie wymagając od konsumenta tyle uwagi. Konsument ma szansę zebrać szybko i łatwo wiele punktów z różnych „segmentów”.

Renomowane firmy (również te na rynku online) podejmują współpracę, aby zwiększyć swoją siłę marketingową i zmniejszyć koszty w tym samym czasie. Prawidłowo prowadzone programy multibrandowe dają firmom wymierne efekty. Jedną z głównych korzyści dla marek partnerskich jest możliwość skierowania strategii marketingowej bezpośrednio do ściśle określonych grup klientów. Dzięki temu obserwujemy korzyści w obszarach takich, jak: up-selling, cross-selling, pozyskanie nowych klientów oraz budowanie wizerunku i marki.

Programy lojalnościowe w Polsce

Warto zastanowić się, jak w kontekście najważniejszych trendów 2015 roku przedstawia się ogólna sytuacja na rynku programów lojalnościowych w Polsce. Poniżej prezentujemy więc dane statystyczne, które warto uwzględnić podczas planowania strategii na kolejny rok.

Z badań przeprowadzonych prze Groupe SEB Polska wynika, że 20% Polaków deklaruje udział w progra­mach lojalnościowych lub motywacyj­nych, często w kilku jednocześnie. Najczęściej w programach lojalnościowych biorą udział kobie­ty, w wieku 25-39 lat, z wykształceniem wyższym. Dla porównania w USA już w 2012 roku, na jed­no gospodarstwo domowe przypa­dały średnio 23 członkostwa w takich programach, a przeciętny obywatel Stanów Zjednoczonych uczestniczył w około 13 programach. Jest to ciekawa informacja dla firm z branży, ponieważ stosunkowo niski wskaźnik popularności w Polsce może świadczyć, że zainteresowanie programami będzie rosnąć, dając duże perspektywy rozwoju na przyszłość. Istnieje bowiem pokaź­ne grono klientów, do którego wciąż można próbować dotrzeć i przekonać do uczestnictwa.

Ważnym czynnikiem wpływającym na postrzeganie programu przez jego uczestników są oferowane nagrody. Część uczestników deklaruje, że otrzymywali nagrody, które w ogóle nie były dla nich atrakcyjne – czyli nie odniosły pożądanego skutku, jakim jest motywacja. Jakich więc pre­zentów oczekują konsumenci?

Okazuje się, że jedną z najbardziej po­żądanych kategorii upominków jest mały sprzęt AGD, najlepiej markowy, ponieważ rozpoznawalna marka podnosi atrakcyjność na­grody. Nawet ci, których stać na zakup wysokiej klasy sprzętu deklarują chęć otrzymania tego typu produktu w zamian za punkty.

Warto wykorzystać wiedzę zarówno o obecnej sytuacji na rynku programów lojalnościowych i motywacyjnych w Polsce, jak również informacje o wiodących trendach, aby lepiej odpowiadać na oczekiwania konsumentów i zyskać wiodącą pozycję na rynku. Należy pamiętać, że prawidłowo zaplanowany i przeprowadzony program lojalnościowy to długoterminowe zyski dla firmy, natomiast zła strategia prowadzi wyłącznie do niepotrzebnego uszczuplenia budżetu.