Blog
10 września 2014

Najczęstsze błędy w loteriach – TOP 5

Loterie są świetnym sposobem motywacji, zarówno pracowników, jak i klientów. Warunkiem ich skuteczności jest jednak przestrzeganie kilku zasad oraz unikanie błędów, które najczęściej popełniają organizatorzy. Zatem czego dokładnie unikać?

TOP 5

Jakie są najczęściej błędy są najczęściej popełniane przy organizacji loterii?

  • Stawianie niemożliwych do osiągnięcia celów. Takie działania prowadzą do braku zaangażowania uczestników już na samym starcie.
  • Komplikacja zasad lub wprowadzanie w błąd uczestników. Przy loteriach należy pamiętać, aby ich zasady były jasno i wyraźnie przedstawione oraz nie budziły najmniejszych wątpliwości.
  • Niedostosowanie poziomu nagród w loterii do upodobań grupy docelowej. Wartość oraz rodzaj nagród możliwych do wygrania musi zostać dostosowany do określonej grupy. Tylko wtedy przyniesie pożądany przez nas efekt. Zupełnie co innego będzie motywowało do wzięcia udziału handlowca, sprzedawcę w sklepie, a jeszcze co innego właściciela hurtowni czy całej sieci sklepów.
  • Niezwracanie uwagi na konkurencję. System przyznawanie nagród musi brać pod uwagę wszystkie działania konkurencji. W tym także atrakcyjność ich programu oraz sposobu premiowania.
  • Brak postawienia jasnych i ściśle określonych celów (musimy pamiętać, aby były ambitne i motywowały do działania, ale realne!), związanych z programem własnego działu sprzedaży.

Przy organizacji loterii współgrać musi kilka rzeczy – liczba klientów, dla których wdrożony ma być program, a także połączenie celów sprzedażowych z celami klientów, biorących udział w programie lojalnościowym.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Musimy pamiętać, iż w przypadku sprawdzania zgodności z prawem loterii, dokładniej analizie poddawane są m.in. cały jej regulamin, komunikaty wysyłane konsumentom, wszystkie materiały reklamowe, których zadanie jest promowanie loterii. Co więcej, sprawdzane są także ewidencje, które organizator przeprowadzał. Z tego oto powodu, bardzo ważne jest, aby cała dokumentacja loterii była prowadzana prawidłowo i rzetelnie, a sam przebieg loterii w pełni się z nią zgadzał.