Blog
03 czerwca 2016

Najciekawsze programy lojalnościowe dla absolwentów uczelni wyższych

Każda uczelnia pragnie zbudować pozytywne i silne relacje ze swoim otoczeniem. Jedną ze stosowanych przez nie metod jest wdrażanie programów lojalnościowych. Oto przykłady ciekawych programów lojalnościowych realizowanych przez zagraniczne i polskie uczelnie.

Rodzaje programów lojalnościowych uczelni wyższych

Ze względu na grupę docelową, uczelniane programy lojalnościowe mogą być skierowane do:

  • kandydatów,
  • studentów,
  • absolwentów,
  • kadry naukowej i pracowników,
  • interesariuszy biznesowych, politycznych, pozarządowych itp.

 

Z kolei biorąc pod uwagę rodzaj generowanych korzyści wyróżnia się programy lojalnościowe o charakterze:

  • emocjonalnym (prestiż, duma, satysfakcja, zaangażowanie itp.),
  • racjonalnym (zniżki, nagrody, rozwój kariery, dostęp do materiałów itp.).

Program lojalnościowy przykład

Wśród programów lojalnościowych skierowanych do absolwentów, warto wyróżnić programy realizowane przez następujące uczelnie Harvard University, Phoenix University, Szkołę Główną Handlową oraz Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu. Należy zaznaczyć, iż tego rodzaju programy mają na celu przede wszystkim spowodować poczucie dumy z ukończenia tej, a nie innej uczelni oraz wytworzyć aurę wyjątkowości związaną z tymże faktem.

Harvard Alumni Association

Rozbudowany program lojalnościowy Harvardu ma za zadanie utwierdzać absolwentów w ich wyjątkowości. Program umożliwia utrzymanie relacji ze szkołą oraz znajomymi z okresu studiów, a przy tym również zachęca absolwentów do wspierania swojej Alma Mater. Komunikacja w programie opiera się o serwis internetowy, poprzez który uczelnia zbiera dane na temat losów byłych studentów i osiąganych przez nich sukcesów, a także informuje ich o organizowanych imprezach i wyjazdach. Poprzez serwis możliwa jest również komunikacja z innymi absolwentami.

Warto wiedzieć!

Pierwszy program lojalnościowy został wdrożony w 1840 roku przez Harvard University, który to rozpoczął zrzeszanie swoich absolwentów w ramach uczelnianych struktur.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Phoenix

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Phoenix realizuje bardzo rozbudowany program lojalnościowy, funkcjonujący na trzech obszarach. Po pierwsze, program na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju karier absolwentów. Po drugie, zapewnia absolwentom liczne zniżki i korzyści materialne. I po trzecie, angażuje absolwentów w działania wspierające uczelnie. Należy podkreślić, iż program wykorzystuje nowoczesne narzędzia, w tym przede wszystkim bardzo funkcjonalną stronę internetową, która po zalogowaniu się użytkownika pełni również rolę portalu społecznościowego.

Klub Absolwentów SGH

Z polskiego podwórka, warto przywołać przykład Klubu Absolwentów SGH, prowadzonego przez Biuro ds. Absolwentów, który ma za zadanie integrować środowisko absolwentów. Jego członkowie mają możliwość uczęszczania na konferencje i spotkania organizowane przez tę uczelnię. Absolwenci otrzymują również Kartę Absolwenta SGH, która pozwala dołączyć do programu rabatowego. Ponadto program wpiera wybór kierunku kariery i proces poszukiwania pracy przez absolwentów. Uczelnia prowadzi różnego rodzaju warsztaty dla absolwentów, zapewnia doradztwo zawodowe, a także udostępnia oferty pracy i staży. Program wykorzystuje takie narzędzia komunikacyjne jak spotkania bezpośrednie, serwisy internetowy i kontakt telefoniczny.

15-30-50

15-30-50 to program lojalnościowy realizowany przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu. Działania w programie są realizowane dwutorowo.  Przed wszystkim program zachęca do kontynuowania nauki na tej uczelni poprzez atrakcyjne zniżki dla absolwentów w opłatach za studia powyżej poziomu licencjata. Ponadto umożliwia on również absolwentom korzystanie z uczelnianej czytelni, doradztwa Biura Karier oraz daje możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach organizowanych przez uczelnię.