Blog
14 marca 2023

Jak zmotywować zespół pracujący w 100% zdalnie? 6 najlepszych sposobów

70% pracowników na całym świecie pracuje zdalnie co najmniej raz w tygodniu. W Polsce 35% zatrudnionych pracuje całkowicie zdalnie lub w systemie hybrydowym. Jednak nie wszyscy potrafią efektywnie pracować z domu. Praca zdalna wymaga dużej samodyscypliny, odpowiednich predyspozycji osobistych, ale i umiejętności stworzenia przyjaznych warunków biurowych w prywatnym otoczeniu. Dużym wyzwaniem u osób pracujących w systemie Home Office jest również odpowiednia motywacja. Jak skutecznie zarządzać zdalnymi zespołami i właściwie je motywować? Mamy kilka sprawdzonych sposobów.

Zmotywowani

Praca zdalna ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Atutem Home Office jest bez wątpienia możliwość łączenia życia osobistego z zawodowym oraz brak konieczności dojazdu do miejsca pracy. Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanforda wynika, że efektywność pracowników zdalnych jest o 13% wyższa w porównaniu do osób pracujących stacjonarnie w biurze. Aż 39% przebadanych pracowników deklarowało, że kończy projekty przed czasem.


Zdają się to potwierdzać badania przeprowadzone przez Instytut Gallupa, z których wynika, że praca zdalna może mieć pozytywnych wpływ na zaangażowanie pracowników, a co za tym idzie na ich motywację, ale tylko przy jej odpowiedniej proporcji w stosunku do całego etatu. Co ciekawe, wykonywanie obowiązków zawodowych całkowicie zdalnie oraz praca w 100% z biura oddziałuje niemal identycznie na zaangażowanie pracowników.

Niestety, duża część osób pracujących w systemie zdalnym miewa, wcześniej czy później, problemy z motywacją. Dużą rolę tutaj ma do odegrania pracodawca, który może dostarczyć swoim pracownikom odpowiednich bodźców i zachęt do większego zaangażowania się w pracę. Jak więc skutecznie motywować?

Utrzymuj właściwą komunikację

Praca z dala od biura wiąże się z brakiem bezpośredniego kontaktu z przełożonymi i współpracownikami, a to z kolei przekłada się na utrudniony dostęp do informacji. Kluczowa jest więc systematyczna komunikacja.

Warto przede wszystkim organizować regularne zespołowe spotkania on-line, podczas których omawiane będą bieżące projekty i problemy zawodowe, a także planowane będą zadania (ang. check-ins). Istotne jest także określenie względnie stałych godzin pracy dla wszystkich pracowników, bez względu na system, w jakim pracują. Da im to wiedze, w jakich godzinach mogą komunikować się z członkami swojego zespołu, w tym przede wszystkim z przełożonymi.

Zawsze feedback

Nie ma lepszego narzędzia do angażowania pracownika zdalnego niż udzielanie mu konstruktywnej informacji zwrotnej na temat jego pracy.

Systematyczny feedback ma kluczowe znaczenie dla utrzymania odpowiedniej motywacji oraz zaangażowania pracowników zdalnych, ponieważ pomaga dopasować oczekiwania i cele do wyników, a także pokazuje takim pracownikom, że przełożonym zależy na ich pracy. Przekazuj pozytywne opinie, ale również konstruktywną krytykę, gdy jest to uzasadnione.

Oferuj zachęty

Zawsze warto przyznawać pracownikom niewielkie premie, nagrody za ukończenie projektów przed terminami czy zachęty urlopowe za osiągnięcie najważniejszych celów biznesowych firmy. Warto również wprowadzać programy uznaniowe i motywacyjne dla pracowników zdalnych, dzięki którym poczują się oni częścią zespołu i zyskają przeświadczenie, że ich wkład w rozwój organizacji ma znaczenie, a ich osiągnięcia są uznawane i widoczne dla wszystkich.

Pamiętaj! Kiedy pracownicy są cenieni, zostają w firmie. Pracownik doceniony to pracownik szczęśliwszy, bardziej produktywny i lepiej zmotywowany.

Jednocześnie upewnij się, że Twoi pracownicy rozumieją, że będziesz codziennie sprawdzać ich wydajność w pracy zdalnej.

Mierz motywację

Warto np. stworzyć własny kwestionariusz ankietowy, aby zmierzyć poziom motywacji wśród pracowników zdalnych. Należy w nim zadać sondujące pytania, które pozwolą uzyskać odpowiedzi na to, co sprawdza się dla osób zdalnych w obecnym systemie pracy, a co chcieliby zmienić. Pozwala to nie tylko zdobyć odpowiednią wiedzę, ale również daje silny sygnał pracownikom, że pracodawcy na nich zależy i docenia ich wkład w firmę.

Zachęcaj więc swoich zdalnych pracowników, aby otwarcie mówili o tym, co wpływa na ich morale i motywację. Pomoże to zrozumieć, co jest najpilniej potrzebne w organizacji, aby skutecznie motywować pracowników do osiągania kluczowych wskaźników wydajności.

Buduj zaufanie

Zaufanie jest świetnym motywatorem. Jeżeli pracodawca zaczyna mikro zarządzać swoją firmą, stale sprawdzając i żądając rutynowych aktualizacji, wyrządza w ten sposób więcej szkody niż pożytku.

Mikrozarządzanie jest prawdopodobnie najszybszym sposobem na zabicie motywacji. Z drugiej strony zaufanie do pracowników zdalnych, budowanie z nimi relacji poprzez systematyczną komunikację, a nawet poprzez poznawanie, oczywiście w granicach rozsądku, ich życia prywatnego sprawi, że morale pracowników zdalnych osiągnie jeszcze wyższy level.

Pokaż ludzką twarz

To może nie wydawać się oczywistym dla każdego, ale nie wystarczy powiadomić pracownika o sprawach związanych z jego pracą za pośrednictwem e-maila, SMS-a czy połączeń audio-wideo.

Podczas rozmowy nie ograniczaj się wyłącznie do tematów związanych z pracą. Warto zawsze zapytać również pracownika, jak sobie radzi i czy ma z czymś problem natury zawodowej lub osobistej. Daj mu odczuć, że jesteś po je stronie i może na Ciebie liczyć. Twoje słowa staną się jeszcze skuteczniejsze, jeśli wypowiesz je twarzą w twarz.