Blog
19 lutego 2024

Jak psychologia cen wpływa na lojalność klienta?

Cena jako kluczowy czynnik wpływający na decyzje zakupowe

Każda firma, której zależy na umacnianiu swojej pozycji rynkowej, musi stale monitorować trendy dotyczące zachowań konsumentów. Jednym z niezwykle istotnych parametrów jest to, co według klientów stanowi najważniejszy czynnik wpływający na ich decyzje zakupowe. Wiele przedsiębiorców przyzwyczaiło się do myśli, że najistotniejszym aspektem pozostaje jakość danego produktu. Jak wynika z obserwacji wielu badaczy, motywacje konsumentów uległy w ostatnich latach zmianie. Zgodnie z raportem przygotowanym przez First Insight w 2022 roku, najczęściej wymienianym przez ankietowanych czynnikiem wpływającym na kupujących jest cena lub atrakcyjna oferta.

Nie oznacza to oczywiście, że pozostałe parametry przestały być istotne dla klientów. Fakt rosnącego wpływu ceny na zachowania konsumentów powinien skłonić jednak przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii do oczekiwań rynku. Podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie może bowiem przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z zakupów, a tym samym pomóc w budowaniu lojalności wśród klientów.

Znaczenie psychologii cen dla zwiększania satysfakcji klienta

W czasach, kiedy cena stanowi bardzo ważny czynnik wpływający na decyzje zakupowe, przedsiębiorstwa powinny rozważnie dobierać psychologiczne techniki cenowania wykorzystywane w swojej strategii. Zarówno cena, jak i metody jej przedstawienia mogą bowiem zarówno pozytywnie wpłynąć na satysfakcję klienta z zakupów, jak i trwale go odstraszyć. Konieczna jest więc dokładna analiza potrzeb i przyzwyczajeń naszej grupy docelowej i dobranie odpowiednich dla niej strategii cen.

Niezwykle istotne jest także nieustanne analizowanie rynku i uwzględnianie propozycji konkurencji w trakcie ustalania cen produktów. Powszechny dostęp do internetu sprawił bowiem, że klienci mogą w każdym momencie sprawdzić inne oferty. Celem naszego działania nie musi być oczywiście ustalenie ceny niższej niż reszta konkurencji. O ile bowiem atrakcyjność oferty bardzo mocno wpływa na decyzje konsumentów, tak inne czynniki takie jak wygoda zakupu czy programy lojalnościowe również mają znaczenie dla klientów.

Wpływ satysfakcji z zakupów na budowanie lojalności klientów

Jak pokazują badania, cena produktu stanowi istotny czynnik wpływający na satysfakcję konsumentów. To między innymi z tego powodu odpowiednie zrozumienie psychologii cen powinno być tak istotne dla firm. Satysfakcja z zakupów odgrywa bowiem istotną rolę w procesie budowania lojalności klienta, która ma ogromne znaczenie dla efektywności przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak to, aby wszelkie działania były nie tylko odpowiednio dopasowane do grupy docelowej, ale także były częścią długoterminowej i przemyślanej strategii. Tylko wtedy możliwe będzie bowiem utrzymanie satysfakcji konsumentów i pozyskanie wielu lojalnych klientów.

Źródła:

Źródło: Adamska M., Analiza wpływu lojalności klientów na proces budowania wartości przedsiębiorstwa, „Marketing i rynek”, 2022, nr 8 (dostęp: https://bibliotekanauki.pl/articles/10233372.pdf)

Źródło: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.720151/full