Blog
13 sierpnia 2018

Grywalizacja jako metoda kształtowania zaangażowania pracowników

O grywalizacji w kontekście budowania lojalności konsumenckiej napisano już wiele. Również my podejmowaliśmy ten temat na naszym blogu. Tymczasem, jak się okazuje, to nie jedyna możliwość jej wykorzystania w działaniach biznesowych. Elementy współzawodnictwa świetnie sprawdzą się również w wewnętrznych działaniach firmy mających na celu podniesienie nastrojów pracowniczych.

Grywalizacja a kwalifikacje

Nawet 60% pracowników nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania w wykonywaną pracę. Zatrudnieni coraz mniej chętnie biorą udział również w działaniach zmierzających do podwyższenia ich kompetencji, a obietnica realnego wzrostu wynagrodzenia często okazuje się nieatrakcyjna. Jak w takich warunkach kształtować postawy korzystne dla rozwoju przedsiębiorstwa? Wystarczy postawić na odpowiednio zaprojektowaną grywalizację.

Jeszcze niedawno jako jedyna efektywna metoda podnoszenia kwalifikacji pracowników uznawany był udział w szkoleniach. Obecnie ta forma wydaje się jednak w dużej mierze przestarzała i nieadekwatna do współczesnych potrzeb i wymagań rynku. O wiele lepsze wyniki przynoszą działania oparte na mechanizmach współzawodnictwa. 

Mechanizm grywalizacji

Grywalizacja to złożony proces kształtowania zachowań poprzez wykorzystanie technik charakterystycznych dla gier fabularnych. Sięgnięcie po mechanizmy współzawodnictwa podnosi w oczach uczestników atrakcyjność działania, a tym samym buduje zaangażowanie i gotowość do poświęceń. Naturalna przyjemność czerpana ze współzawodnictwa przełamuje skostniały schemat szkolenia i sprawia, że doskonalenie własnych umiejętności staje się świetną przygodą, która integruje środowisko pracownicze i wyłania naturalnych liderów funkcjonujących w jego obrębie grup.

Ponadto działanie wykorzystuje warstwę emocjonalną i tworzy specyficzną więź pomiędzy marką a jej pracownikiem. Miejsce zatrudnienia przestaje jawić się jako strefa codziennego mozołu, a staje się przestrzenią podejmowania własnych inicjatyw służących dobru wspólnemu.

Grywalizacja w przedsiębiorstwie

Dobrze zorganizowana grywalizacja buduje dyscyplinę pracy i przywiązanie. Pomaga także znacząco obniżyć koszty, które w tradycyjnych modelach zarządzania zasobami ludzkimi ponoszone są z tytułu rozwoju kompetencji pracowniczych. 

Może być stosowana indywidualnie, jak i grupowo. W tym drugim wypadku umożliwia nie tylko podniesienie kompetencji, ale uczy także efektywnej współpracy – umiejętności, która w zindywidualizowanej kulturze jest coraz bardziej deficytowa.

Aby działanie w pełni spełniało swoją funkcję, musi jednak być odpowiednio zorganizowane. Konieczne jest przede wszystkim opracowanie efektywnych sposobów gratyfikacji zaangażowania.  Współzawodnictwo oparte o zdobywanie nagród, tytułów, odpowiednich oznak czy punktów wymienianych na określone benefity – wycieczki, premie finansowe lub środki przeznaczone na integrację – z pewnością zachęci niejednego pracownika do samorozwoju.

Należy także pamiętać, że zasady rywalizacji powinny być maksymalnie jasne. Zbyt skomplikowane lub niesprawiedliwe mogą powodować efekt odwrotny – powstanie antypatii, a w najbardziej skrajnych przypadkach zupełne zniszczenie autorytetu pracodawcy.