Blog
26 lipca 2023

Dlaczego warto stosować narzędzia analityczne do monitorowania skuteczności programów motywacyjnych?

Każdy z nas ma zestaw motywacji, które kierują naszym codziennym zachowaniem. Mózg człowieka może przetworzyć obraz w 13 milisekund – z szybkością około 75 klatek na sekundę. Oznacza to, że od momentu wejścia użytkownika na Twoją stronę internetową, bardzo szybko tworzy on swoje wrażenia (opinie) na temat Twojej marki, produktów czy oferty. Programy motywacyjne to jeden z najskuteczniejszych sposobów dodatkowego mobilizowania zarówno pracowników, jak i konsumentów do osiągania wyznaczonych przez firmę celów. Kluczem do udanych programów motywacyjnych jest pełne zrozumienie odbiorców w celu wywołania pożądanego zachowania (zaangażowania, konwersji, sprzedaży itp.). Aby poznać ich skuteczność, warto poddać programy motywacyjne odpowiedniemu monitoringowi za pomocą dostępnych narzędzi analitycznych.

Motywacja motywacji nierówna

Motywacja może być wewnętrzna oraz zewnętrzna. Źródłem motywacji wewnętrznej jest mentalna chęć osiągnięcia celu oparta na zainteresowaniu i wyzwaniu związanym z wykonaniem danego zadania, a także na wewnętrznym pragnieniu uczenia się. Z kolei motywacja zewnętrzna odnosi się do jednostki, która jest motywowana przez zewnętrzne bodźce takie, jak np. nagroda pieniężna, awans zawodowy czy zdobycie certyfikatu.

Problem z programami motywacyjnymi bywa taki, że każdy odbiorca angażuje się w taki projekt w unikalny sposób. W efekcie nie istnieje coś takiego jak uniwersalny program motywacyjny, który za każdym razem zapewni wysoką konwersję oraz zaangażowanie wszystkich uczestników.

Warunki i cele przedstawiane w programach motywacyjnych są najczęściej jasną wskazówką tego, co firma chce osiągnąć.

Jedynym opartym na danych sposobem stworzenia programu motywacyjnego o wysokiej konwersji jest zrozumienie zmiennych związanych z pożądanym zachowaniem klientów (czyli np. czasem spędzonym na stronie, zaangażowaniem w projekt, klikalnością, konwersją itp.). Analiza motywacji to nowe podejście, które wykorzystując różne obszary psychologii, pozwala na precyzyjne poznanie zmiennych związanych z zachowaniem konsumentów. Dzięki narzędziom analitycznym możemy teraz zbierać dokładne dane o tym, co skłania odbiorców do zaangażowania i konwersji podczas uczestnictwa w programie motywacyjnym.

 

Analiza motywacji – dlaczego warto?

Analiza motywacji to technika mierząca w sposób wymierny cechy psychologiczne oraz trwałe wzorce zachowań odbiorców. Jej zasadniczym celem jest określenie czynników motywujących zachowania lub/i kluczowych interakcji mających miejsce w mediach społecznościowych oraz w innych platformach cyfrowych. Analiza motywacji odbiorców może na przykład pokazać, że klienci są niekonwencjonalni, analityczni, podatni na nagrody czy żądni władzy.

Motivation Direct stosuje analizę motywacji, aby zapewnić swoim klientom wiele miarodajnych wskaźników m.in. o tym, kim są odbiorcy i dlaczego angażują się w dany program motywacyjny.

Analiza motywacji jest przede wszystkim narzędziem wykorzystywanym do identyfikacji wrodzonych czynników zachowań, aby stworzyć odpowiednią kampanię marketingową precyzyjnie dostosowaną do określonej grupy odbiorców. Jest to innowacyjny i przy tym skuteczny sposób przewidywania, jaki rodzaj treści i kampanii będzie współgrał z odbiorcami.