Blog
16 lipca 2015

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie programu motywacyjnego pracownikom zewnętrznej firmie?

Jednym z podstawowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest skuteczny system motywacyjny. System taki pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników, wzmocnić ich więź z firmą, a także stworzyć dobrą atmosferę w zespole i wyróżnić się spośród konkurencyjnych przedsiębiorstw. Czy prowadzenie tak ważnego programu warto powierzyć firmie zewnętrznej?

Niewystarczające zasoby własne

Zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym, czyli tzw. outsourcing, jest w biznesie niezwykle popularne. Rozwiązanie to stosuje się w wielu przedsiębiorstwach, a najczęściej dotyczy zadań z zakresu IT lub obsługi księgowej. W przypadku programów motywacyjnych dla pracowników outsourcing nie był, jak dotąd, zbyt popularny. Wielu przedsiębiorców wykorzystywało w tym celu własne zasoby; często cała odpowiedzialność za przygotowanie skutecznego programu spada na jednego pracownika. Ponieważ jednak wyznaczona osoba, oprócz polecanego mu zadania, obarczona była również typowymi obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska, trudno było się spodziewać, aby opracowanie programu motywacyjnego stanowiło dla niej priorytet. Efekt takich rozwiązań stanowiły programy pozbawione spójności, nieprzemyślane i mało skuteczne.

Skuteczność specjalistów zewnętrznych

Biznes nie toleruje nieskuteczności, stąd też opisana wyżej tendencja od kilku lat uważana jest za rozwiązanie mocno przestarzałe. Coraz więcej firm w temacie programów motywacyjnych dla pracowników przechodzi na outsourcing. Największe postępy w tej dziedzinie poczyniła branża budowlana, motoryzacyjna oraz FMCG (fast-moving consumer goods). Za firmami zewnętrznymi przemawia fakt, iż są to specjaliści posiadający doskonały „know - how”, a posiadanie przez nich odpowiednich systemów informatycznych gwarantuje niskie koszty obsługi i skuteczne odciążenie wewnętrznych zasobów klienta. Ponadto dzięki outsourcingowi cała odpowiedzialność za tworzenie i prowadzenie programu (również prawno – podatkowa, za rozliczanie wyników, wysyłkę nagród, kontakt z dostawcami itp.) przechodzi z pracownika firmy zlecającej na firmę zewnętrzną. Wszystko to razem przekłada się na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań i wyeliminowanie potencjalnych błędów, co prowadzi to osiągnięcia upragnionego celu, jakim jest wdrożenie efektywnego programu motywacyjnego dla pracowników.