Blog
23 maja 2022

5 podstawowych trendów w marketingu lojalnościowym dla B2B

Marketing lojalnościowy B2B wprowadzony do firmy w sposób przemyślany skutecznie zatrzymuje obecnych klientów, zwiększając ich przywiązanie do marki. Tak jak na inne dziedziny marketingu, również i na ten obszar wpływ mają jednak zmieniające się oczekiwania, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Jakie zmiany i trendy możemy dziś zaobserwować?

1. Liczy się coś więcej niż nagrody

Nagrody to jeden z podstawowych elementów każdego programu lojalnościowego, którego zadaniem jest zachęcenie uczestników do wzięcia w nim udziału. Dziś warto jednak patrzeć na to z szerszej perspektywy. Wpływ na skuteczność programów B2B ma bowiem połączenie nagród z emocjami związanymi z grywalizacją. Znaczenia w kontekście motywatorów nabierają pozostałe formy angażowania klientów takie jak np. chęć realizowania codziennych wyzwań i urozmaicenie w pracy oraz możliwość budowania pozytywnych relacji z partnerem biznesowym.


2. Zrozumienie potrzeb grupy docelowej ma jeszcze większe znaczenie

Jednym z kluczowych aspektów efektywnego marketingu lojalnościowego jest coraz lepsze poznawanie swojej grupy docelowej. Potrzeby i zachowania klientów B2B wpływają nie tylko na dobór sposobów nagradzania, ale również na samą mechanikę tworzonych programów. Warto również pamiętać, że opracowanie programu lojalnościowego skierowanego do klientów biznesowych jest w dużym stopniu determinowane branżą. Od jej rodzaju w głównej mierze zależy dobór czynników motywujących daną grupę uczestników, np. w przypadku branży elektronicznej to, co motywuje najbardziej to chęć zabawy i urozmaicenia pracy, natomiast w branży motoryzacyjnej -  podejmowanie wyzwań.

3. Budowanie lojalności poparte danymi

Analiza danych pozyskanych na temat Twoich klientów oraz ich interpretacja przyczynia się nie tylko do lepszego poznania grupy docelowej, ale również pozwala monitorować efektywność prowadzonych działań dążących do zwiększenia ich lojalności. Z tym trendem związane jest korzystanie z platform i systemów umożliwiających zbieranie takich informacji z otoczenia. W ocenie skuteczności marketingu lojalnościowego warto mierzyć np. wskaźnik RCR (repeat customer rate) prezentujący ile klientów ponownie dokonuje u nas zakupów, CLV (customer livetime vaule), czyli tzw. wartość życiowa klienta oraz NPS (net promoter score), dzięki któremu wiemy, czy klient poleciłby nas innym.

4. Mobilność wciąż na topie

W ostatnich latach wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych stał się wyraźnie zauważalny nie tylko pod kątem dokonywanych zakupów w sieci, ale również w odniesieniu do programów lojalnościowych. Klienci udzielają się w aplikacjach mobilnych, a w kontekście nagród oczekują tych cyfrowych. Dlatego coraz bardziej popularnymi rozwiązaniami są czeki BLIK oraz vouchery online, dzięki czemu nagradzanie staje się szybkie i proste. 

5. Omnichannel marketing

Przyjęcie strategii omnichannelowej pozwala Twojej marce komunikować się z odbiorcami w wielu kanałach. Dostępność preferowanej przez nich formy kontaktu ułatwia nawiązywanie z nimi relacji. Im wygodniej mogą się z Tobą komunikować, tym lepsze stają się ich doświadczenia. Tego rodzaju podejście stosuje się także w programach lojalnościowych. Zastosowanie wielu punktów styku Twojej marki z klientem w ramach akcji oznacza dla niego więcej możliwości na wyrażanie swojego zaangażowania i wykonywanie konkretnych aktywności, co przekłada się na zwiększenie jego lojalności.