Blog
25 marca 2019

10 pytań, na które musisz odpowiedzieć zanim zorganizujesz loterię

Loterie promocyjne to doskonały pomysł na aktywizowanie klientów. Atrakcyjne nagrody i niezobowiązująca forma zabawy pozytywnie wpływają na zaangażowanie i aktywny udział, nie tylko klientów indywidualnych, ale i biznesowych.

Wiele firm wpisuje w swoje działania marketingowe cykliczne loterie. Pozwalają osiągać lepsze wyniki sprzedażowe i budować pozytywny wizerunek marki. Doświadczeni gracze na rynku wiedzą jak zorganizować dobrą akcję. A co z osobami, które robią to po raz pierwszy? Powinny zacząć od odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy prawo pozwala Ci zorganizować loterię?

W tym zakresie nie ma znaczących restrykcji. Organizatorem może zostać osoba prawna, fizyczna lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

2. Czy Twoja grupa docelowa, może legalnie wziąć udział w loterii?

Tak – w akcjach tego typu mogą brać udział także osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, że akcja nie dotyczy promocji produktów zakazanych dla nich (np. alkohol).

3. Czy platforma, na której organizujesz loterię jest legalna?

Jeszcze do niedawna, prawo zabraniało organizacji loterii przy wykorzystaniu wyłącznie zgłoszeń przez Internet. Jednak nowelizacja ustawy o grach hazardowych, jaka weszła w życie w ubiegłym roku, dopuściła taką możliwość (wyłącznie dla zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych). Pamiętaj jednak, że warunkiem koniecznym do zachowania legalności loterii jest wybór zwycięzców w tradycyjnej formie (ręczne losowanie lub użycie urządzenia losującego).

4. Do kogo zwrócić się o udzielenie pozwolenia?

Organizując loterię promocyjną musisz pamiętać, że każda tego typu akcja wymaga uzyskania specjalnej zgody (jej brak grozi wysokimi karami finansowymi). Jej udzielenie leży w kompetencjach Dyrektora Izby Administracji Skarbowej właściwej siedzibie organizatora (w przypadku loterii ogólnopolskich lub lokalnych) lub miejsca organizacji promocji (w sytuacji, kiedy będzie odbywać się poza obszarem właściwym siedzibie organizatora).

5. Czy masz odpowiednio przygotowany wniosek?

Prawidłowo sporządzony wniosek o wydanie zgody powinien zawierać przynajmniej takie elementy jak:

 • określenie rodzaju loterii, obszaru, na którym będzie się odbywać oraz czasu trwania
 • nazwę i status prawny organizatora
 • dane osobowe osób zarządzających i reprezentujących organizatora (imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego, obywatelstwo, adres zamieszkania)
 • projekt regulaminu i zasad loterii
 • dokumentację potwierdzającą legalność źródeł finansowania loterii, niezaleganie z opłatami wobec Państwa – podatki, opłaty celne, ZUS
 • bankowe gwarancje
 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, CIT-8, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kosztorys loterii

6. Czy upewniłeś się, że masz odpowiednio dużo czasu do planowanego startu loterii?

Błyskawiczne zorganizowanie loterii promocyjnej może Ci się nie udać. Rozpatrzenie wniosku trwa nawet do 2 miesięcy.

7. Czy dobrze obliczyłeś opłaty za pozwolenie oraz podatki?

Obliczenie opłaty łatwo obliczyć. Stanowi 10% wartości puli nagród w loterii, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej (można ją sprawdzić na stronie GUS).

Organizator zobowiązany jest odprowadzić podatek od każdej nagrody przekraczającej próg zwolnienia przedmiotowego (10% od nagrody o wartości przekraczającej kwotę bazową). Odbywa się to tytułem zaliczki na PIT-8AR.

8. Czy przygotowałeś prawidłowo regulamin loterii?

Składając wniosek musisz mieć także przygotowany regulamin całej akcji. Musi zawierać takie informacje jak:

 • nazwę – loterii, organizatora, organu wydającego zezwolenie
 • czas i obszar akcji
 • czas sprzedaży towarów, usług lub losów, potwierdzających udział w grze
 • wartość puli nagród
 • zasady prowadzenia loterii – w tym miejsce i termin losowania, sposób i czas ogłoszenia zwycięzców, miejsce i termin wydawania nagród oraz procedury zgłaszania reklamacji
 • gwarancje prawidłowości przebiegu loterii

9. Czy posiadasz gwarancję bankową?

Jednym z obowiązków, jest posiadanie bankowych gwarancji wypłaty nagród do wysokości wartości nagród (brutto).

10. Czy zadbałeś o odpowiednią promocję akcji oraz atrakcyjne nagrody?

Sama organizacja loterii to jedna strona medalu. Aby jednak przyniosła spodziewane efekty, muszą dowiedzieć się o niej klienci. Reklama online lub offline, komunikacja w social media, specjalne oznakowanie produktów to konieczność przy tego typu akcjach.