Blog
31 marca 2016

Programy lojalnościowe – Podsumowanie roku 2015 i nowe trendy - część druga

Pierwszy kwartał roku to doskonały czas na analizy i podsumowania minionych dwunastu miesięcy. Również w branży programów lojalnościowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportami „Monitor Programów Lojalnościowych” badającego specyfikę programów lojalnościowych w Polsce w 2015 roku oraz „Trendy na rynku programów B2B” dotyczącego najważniejszych tendencji w programach relacji Business-to-Business w 2015 roku.

Badanie „Monitor Programów Lojalnościowych” 2015

„Monitor Programów Lojalnościowych” to cykliczne badanie przeprowadzane przez ARC Rynek i Opinia. Jak wynika z najnowszego raportu, w 2015 roku 47% Polaków zdeklarowało, iż korzysta z programów lojalnościowych i aktywnie zbiera punkty lojalnościowe. Co więcej, w tym roku bardzo aktywnych i aktywnych uczestników programów było łącznie aż 87%.

Wśród najczęściej wymienianych korzyści, wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym, znalazły się możliwość zapłacenia zgromadzonymi punktami za zakupy (korzyść tę wymieniło aż 48% uczestników) oraz możliwość uzyskania rabatu lub zniżki na produkt lub usługę (39%). Z kolei za największe wady programów lojalnościowych uznano to, iż punkty lojalnościowe, które można uzyskać mają niską wartość (50% uczestników), a także, że nagrody za punkty są bardzo drogie i ich cena jest zawyżona (39%).

Ponadto aż 51% uczestników programów lojalnościowych stwierdziło zauważalną zmianę swojego zachowania zakupowego po zapisaniu do jakiegokolwiek programu. Zmiana ta dotyczyła głównie wyboru miejsca dokonywania zakupów i jest związana z otrzymywaniem punktów lub innych benefitów za dokonane zakupy.

Raport „Trendy na rynku programów B2B” 2015

Z raportu „Trendy na rynku programów B2B”, przeprowadzonego przez agencję Advertiva Loyalty Solutions, wynika, iż większość programów B2B premiuje przede wszystkim cele ilościowe - stanowią one aż 85% wszystkich programów. Około 80% programów jest prowadzonych w perspektywie rocznej bądź też są przedłużane na kolejne okresy. Tylko 20% z nich jest realizowanych jako doraźne akcje promocyjne.

Ponadto programy lojalnościowe B2B obejmują głównie sprzedawców i kierowników (75%) oraz hurtownie i dystrybutorów (15%). Podstawowe kanały komunikacji to natomiast: e-mail (100%), siły sprzedaży (92%), infolinia (90%), strona WWW (90%), SMS/MMS (78%) oraz mailing tradycyjny (64%). Dalej, najszybsze tempo przyrostu uczestników programu B2B ma miejsc w przeciągu pierwszych trzech miesięcy jego trwania – w tym czasie rejestruje się około 80-90% ogółu.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię nagród. Średnia wartości wydanej nagrody to 330 zł. Z kolei co do ilości otrzymanych nagród, 18% uczestników odebrało 1-2 nagrody za punkty, 27% z nich od 2 do 5 nagród, natomiast 29% powyżej 5 nagród. Statystycznie wydano 66% nagród o charakterze pieniężnym i 34% o charakterze rzeczowym.