Zadzwoń (22) 201 24 56
Napisz do nas

Biuro

Motivation Direct Sp. z o.o.

ul. Czeczota 31
02-607 Warszawa
tel.: +48 22 201 24 56
fax: +48 22 201 24 86

Informacje handlowe i demo

Piotr Bobryk
email:

Katalog i dostawcy nagród

Adrian Kacprzak
email:

Dane spółki:

Motivation Direct Sp. z o.o
Siedziba: 02-607 Warszawa, ul.Czeczota 31
NIP: 521-356-87-96 REGON: 142450530
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do KRS: 0000358484